توسط روحانی؛

اساسنامه سازمان ملی تعلیم و تربیت كودك ابلاغ گردید

اساسنامه سازمان ملی تعلیم و تربیت كودك ابلاغ گردید

مدیریت آموزش: رئیس شورای عالی انقلاب فرهنگی مصوبه اساسنامه سازمان ملی تعلیم و تربیت کودک که در جلسه 836 شورای عالی انقلاب فرهنگی به تصویب رسیده است را ابلاغ نمود.


به گزارش مدیریت آموزش به نقل از مهر، حسن روحانی رئیس شورایعالی انقلاب فرهنگی مصوبه اساسنامه سازمان ملی تعلیم و تربیت کودک که در جلسه ۸۳۶ شورایعالی انقلاب فرهنگی به تصویب رسیده است را ابلاغ نمود که بر مبنای آن، سازمان مذکور برای تربیت دوره کودکی (۰-۶ سال) با تمرکز روی خانواده برای آماده سازی کودکان در ورود به نظام آموزش و پرورش رسمی و عمومی کشور برنامه ریزی و اقدام خواهد داشت که این دوره جز دوران تعلیم و تربیت رسمی آموزش و پرورش نیست. این اساسنامه در ۲۱ ماده به وزارت آموزش و پرورش، وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، نهاد ریاست جمهوری و دبیرخانه شورایعالی انقلاب فرهنگی ابلاغ گردیده است. متن کامل اساسنامه سازمان ملی تعلیم و تربیت کودک به شرح ذیل است: «وزارت آموزش و پرورش وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی نهاد ریاست جمهوری دبیرخانه شورایعالی انقلاب فرهنگی مصوبه «اساسنامه سازمان ملی تعلیم و تربیت کودک» که در جلسه ۸۳۶ مورخ ۱۳۹۹/۱۱/۷ شورایعالی انقلاب فرهنگی به تصویب رسیده است، به شرح ذیل برای اجرا ابلاغ می شود: مقدمه: به منظور ساماندهی امور در رابطه با تعلیم و تربیت دوره کودکی و به استناد سیاست های کلی ایجاد تحول در نظام آموزش و پرورش، اقدام ملی ۱۸ راهبرد کلان ۵ نقشه مهندسی فرهنگی، اقدام ملی ۳۶ در ذیل راهبرد کلان ۶ نقشه جامع علمی کشور، مفاد سند تحول بنیادین آموزش و پرورش و در اجرای تبصره ذیل ماده واحده «کلیات ساماندهی امور در ارتباط با مهدهای کودک» مبحث مصوبه جلسه ۸۳۴ مورخ ۹۹/۰۹/۲۵ شورایعالی انقلاب فرهنگی، اساسنامه سازمان ملی تعلیم و تربیت کودک درجلسه ۸۳۶ مورخ ۹۹/۱۱/۷ به شرح ذیل به تصویب رسید: فصل اول: کلیات ماده ۱: دوره کودکی در این اساسنامه دوره کودکی شامل کودکان گروه سنی بدو تولد تا شش سال تمام است که به دو دوره سه ساله (دوره اول کودکی و دوره دوم کودکی) تقسیم می شود. تعلیم و تربیت کودکان در این دوره با محوریت خانواده و با مشارکت مردم، نهادهای دولتی و غیردولتی انجام می شود. مهدهای کودک، کودکستان ها، مراکز پیش دبستانی و سایر مراکز نگهداری و آموزش کودکان و یا هر عنوان دیگری که مسئولیت مراقبت، رشد، پرورش و آموزش و تربیت کودکان تا قبل از دبستان را عهده دار هستند، در شمول این اساسنامه قرار می گیرند. ماده ۲- اصول حاکم اصول حاکم بر این اساسنامه عبارتند از: به رسمیت شناختن حقوق و تکالیف تربیتی والدین و تاکید بر محیط خانواده بعنوان بستر اصلی تربیت دوره کودکی
به رسمیت شناختن مسئولیت اصلی وحقوق خانواده در نگهداری و فراهم آوردن زمینه تربیت پذیری کودکان دردوره اول کودکی
مبتنی بودن تعلیم و تربیت دوره کودکی بر یافته های علمی پژوهشی و آموزه های تعلیم و تربیت اسلامی وتعلیمات قرآنی
توجه به شأن حاکمیتی در تنظیم گری، برنامه ریزی، هدایت، ارزیابی و نظارت و تعیین استانداردها، شاخص ها و سنجه های تعلیم و تربیت دوران کودکی
مشارکت پذیری و استفاده حداکثری از ظرفیت مردم و بخش غیردولتی و پرهیز از تصدی گری های غیر ضرور و تاکید برنقش سیاست گذاری، حمایتی ونظارتی سازمان
عدالت محوری و فراهم آوردن زمینه دسترسی عادلانه به فرصت های تربیتی برای همه کودکان
حفظ یکپارچگی، همسویی و هماهنگی با نظام تعلیم و تربیت رسمی عمومی مبتنی برسند تحول بنیادین آموزش وپرورش
جامع نگری و اهتمام متعادل ومتوازن به تربیت در ساحت های تربیتی متناسب با شرایط و اقتضائات دوره کودکی
توجه به تفاوت های فردی وفرهنگی و رعایت اصل تنوع در روش های تربیتی بارویکرد اسلامی
رعایت اصل عدم تعارض منافع در مدیران و کارکنان سازمان ماده ۳ – سیاست اجرایی: در قالب این اساسنامه، دردروره اول کودکی، مسئولیت نگهداری و فراهم آوردن زمینه تربیت پذیری کودکان با «خانواده» است و سازمان، نقش توانمندسازی خانواده ها و راهبری، هدایت، حمایت و نظارت بر مراکز عرضه دهنده خدمات تعلیم و تربیت کودک را برعهده دارد و در دوره دوم کودکی، سازمان، ضمن اهتمام به توانمندسازی خانواده ها، با مشارکت حداکثری بخش غیردولتی، به عرضه خدمات تعلیم و تربیت و ساماندهی امور مربوط می پردازد. ماده ۴- اهداف: ساماندهی و مدیریت یکپارچه امور تعلیم و تربیت دوره کودکی و توسعه کمی و کیفی آن ارتقا شایستگی های تربیتی، توانمندسازی و پشتیبانی از خانواده، با تاکید بر دوره اول کودکی و هم نهادهای فعال در حوزه کودک، مهدهای کودک، پیش دبستان و سایر مراکز نگهداری و آموزش کودکان زیر ۶ سال سالگی مبتنی بر تعلیم و تربیت اسلامی
مشارکت درپایش و صیانت از بهداشت، سلامت و حقوق تربیتی کودک در همه عرصه های آموزشی، فرهنگی، اجتماعی حضوری و در فضای مجازی
تأمین عدالت در دسترسی به تعلیم و تربیت با کیفیت دوره کودکی با تاکید بر کودکان و خانواده های مناطق محروم و دارای نیازهای ویژه
زمینه سازی برای تکوین و تعالی هویت «اسلامی-ایرانی» و رشد همه جانبه در ابعاد شناختی، عاطفی، روانی- حرکتی، اجتماعی، معنوی و زیستی - بدنی
آماده سازی کودکان برای ورود به نظام آموزش و پرورش رسمی و عمومی کشور ماده ۵- جایگاه و شخصیت حقوقی: «سازمان ملی تعلیم و تربیت کودک» با شخصیت حقوقی مستقل و به صورت مؤسسه دولتی وابسته به وزارت آموزش و پرورش که در این اساسنامه «سازمان» نامیده می شود، تأسیس و به صورت هیأت امنایی اداره می شود. تبصره ۱: سازمان متولی و مرجع انحصاری راهبری، ساماندهی، صدور مجوز، هدایت و نظارت بر امور، فرآیندها، محتواها و منابع انسانی شایسته برای تعلیم و تربیت کودکان تا شش سال تمام در مهدکودک ها و مراکز پیش دبستانی و سایر مراکز نگهداری و آموزش کودکان می باشد. از تاریخ تشکیل این سازمان، مأموریت ها و وظایف آموزشی و تربیتی متناظر سایر دستگاه ها و نهادهای دولتی، به این سازمان منتقل می شود و عرضه خدمات رفاهی و نگهداری کودکان دارای معلولیت و با نیازهای ویژه، بی سرپرست و بد سرپرست، کما فی السابق با دستگاههای ذی ربط خواهد بود. تبصره ۲: از تاریخ تأسیس و آغاز به فعالیت رسمی سازمان و ابلاغ دستورالعمل ها و مقررات، کلیه مهدهای کودک، کودکستان ها، مراکز پیش دبستانی و سایر مراکز نگهداری و آموزش کودکان، در بخش دولتی، غیردولتی، عمومی و خصوصی که تحت هر عنوان فعالیت می کنند، مکلفند حداکثر ظرف مدت شش ماه، وضعیت خود را با مقررات و دستورالعمل های ابلاغی سازمان، تطبیق دهند. تبصره ۳: وزارت آموزش و پرورش موظف است حداکثر ظرف مدت سه ماه بعد از ابلاغ این اساسنامه، سازمان را با رعایت اساسنامه و سایر مقررات مربوط راه اندازی نماید. تبصره ۴: تا زمان ابلاغ مقررات و بخشنامه های جدید توسط سازمان، کلیه مهدهای کودک، پیش دبستانی ها و سایر مراکز نگهداری و آموزش کودکان در بخش دولتی، غیردولتی، عمومی و خصوصی که تحت هر عنوانی فعالیت می کنند، طبق مقررات، بخشنامه ها و دستورالعمل های قبلی به فعالیت ادامه می دهند و بعد از آن، استمرار فعالیت آنها برپایه ضوابط و مقررات ابلاغی سازمان امکان پذیر خواهد بود. تبصره ۵: تا زمان تشکیل سازمان، همه پرونده های دریافت مجوز جدید مهد کودک متوقف، و مجوز جدیدی برای تشکیل مهد کودک صادر نمی گردد. ماده ۶- وظایف و فعالیتهای سازمان: تدوین و پیشنهاد نظام جامع تربیت دوره کودکی بر اساس تعلیم و تربیت اسلامی بعد از تائید شورایعالی آموزش و پرورش به شورایعالی انقلاب فرهنگی
برنامه ریزی، راهبری و نظارت بر اجرای تعلیم و تربیت، مبتنی بر نظام جامع تربیت دوره کودکی
فراهم آوردن زمینه های لازم برای توانمندسازی و تسهیل عرضه خدمات مشاوره ای وتربیتی به خانواده ها بخصوص دردوره اول کودکی ونیزحمایت ازمراکزارائه دهنده خدمات تعلیم و تربیت در دوره اول
ایجاد ظرفیت و تسهیلات برای پوشش کامل کودکان دروه دوم کودکی (از آغاز ۴ سالگی تا آخر ۶ سالگی) متناسب با امکانات و منابع طی یک دوره ی ۷ ساله (۱۴۰۷-۱۴۰۰) در چارچوب دوره پیش دبستانی وبا اولویت بخش غیردولتی و همکاری و مشارکت دستگاههای دولتی، عمومی بخصوص برای کودکان مناطق محروم و دو زبانه و دارای نیازهای ویژه
تعیین و اعمال ضوابط، شرایط، استانداردهای صدور مجوز، چگونگی تأسیس، اداره و انحلال واحدهای عرضه دهنده خدمات تعلیم و تربیت و آموزش در دوره کودکی
مدیریت پژوهش و تحقیقات مورد نیاز و استفاده از ظرفیت مراکز علمی، پژوهشی و حوزه های علمیه
سیاست گذاری و تعیین ضوابط و قواعد تدوین برنامه ها، روش ها، مواد و محصولات آموزشی، تربیتی، فرهنگی، بازی و سرگرمی، هنری و ورزشی، مکتوب و چندرسانه ای ویژه کودکان و پایش سلامت جسمی و روانی و حقوق تربیتی کودک در عرصه های اجتماعی و فضای مجازی با جلب مشارکت دستگاه ها ونهادهای ذیربط
صدور مجوز، تعیین شهریه و برنامه ریزی برای عرضه خدمات کیفی مهدهای کودک و مراکز پیش دبستانی و سایر مراکز نگهداری و آموزش کودکان ونظارت بر فعالیت آن ها
ایجاد تسهیلات وحمایت از طریق اندازی و اداره مهدکودک ها و مراکز پیش دبستانی توسط بخش غیر دولتی و مشارکت های مردمی
تدوین چارچوب شایستگی ها و صلاحیت های حرفه ای نیروی انسانی، تعیین سازوکار احراز و صدور گواهینامه حرفه ای
طراحی و استقرار نظام تربیت مربی کودک با مشارکت دستگاه ها ونهادهای ذیربط و اجرای دوره های توانمندسازی و مهارت آموزی با استفاده از ظرفیت دانشگاه ها، حوزه های علمیه و مراکز آموزشی و فرهنگی
پشتیبانی از توسعه فضاهای و تجهیزات آموزشی، تربیتی، فرهنگی و هنری و ورزشی خاص کودکان
زمینه سازی، تقویت و تسهیل یادگیری زبان وادبیات فارسی بعنوان زبان رسمی و وحدت بخش کشور
اعمال نظارت و رسیدگی به شکایات و تخلفات عرضه دهندگان خدمات تعلیم و تربیت کودک همچون مهدکودک، مراکز پیش دبستانی و سایر مراکز نگهداری و آموزش کودکان و هماهنگی با دستگاههای ذیربط برای پیشگیری از فعالیت مراکز غیرمجاز و مغایر با مفاد این اساسنامه
تدوین دستورالعمل ها، بخشنامه ها و ضوابط ارزیابی و رتبه بندی مراکز عرضه دهنده خدمات تعلیم و تربیت و آموزش در دوره کودکی فصل دوم- ارکان ماده ۷- ارکان: سازمان دارای ارکان زیر است:
۱- هیئت امنا
۲- رئیس سازمان ماده ۸- هیئت امنا: هیئت امنأ، عالی ترین مرجع سازمان در زمینه‌ی تعیین خط مشی ها و تصمیم گیری های کلان و دارای کلیه‌ی اختیارات قانونی در حدود اهداف و وظایف سازمان و اداره‌ی امور آن است. ریاست هیئت امنا بر عهده‌ی وزیر آموزش و پرورش است. ماده ۹- ترکیب هیئت امنا: وزیر آموزش و پرورش (رئیس هیئت امنا)
دبیر شورایعالی انقلاب فرهنگی یامعاون ایشان
دبیرکل شورایعالی آموزش و پرورش
معاون آموزش ابتدایی، معاون پرورشی و فرهنگی و معاون تربیت بدنی و سلامت وزیر آموزش و پرورش
رئیس سازمان پژوهش و برنامه ریزی آموزشی وزارت آموزش و پرورش
رئیس سازمان بهزیستی کشور
یک نفر از نمایندگان عضو کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس شورای اسلامی مجلس به انتخاب کمیسیون
یک نفر نماینده به انتخاب مرکز مدیریت حوزه های علمیه کشور
معاون ذی ربط رئیس سازمان صدا و سیما
معاون ذی ربط رئیس سازمان برنامه و بودجه
معاون ذی ربط وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی
نماینده تام الاختیار رئیس قوه قضائیه
دبیر شورای تحول و نوسازی نظام آموزشی کشور
رئیس سازمان ملی تعلیم و تربیت کودک (دبیر هیئت امنا)
مدیر عامل کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان
چهار نفر نماینده خانواده ها (دوپدر و دو مادر)
دو نفر از شخصیت های علمی و فرهنگی فعال و متخصص در حوزه تعلیم و تربیت کودک
دو نفر از نمایندگان مؤسسان مهدهای کودک و مراکز پیش دبستانی و مراکز نگهداری و آموزش کودکان
تبصره: افراد ردیف ۱۵ از بین کسانی که دارای فرزند زیر شش سال می باشند به پیشنهاد شورای مرکزی انجمن اولیا و مربیان، ردیف ۱۶ به پیشنهاد رئیس سازمان و تأیید وزیر آموزش و پرورش و ردیف ۱۷ به پیشنهاد شورای هماهنگی مؤسسان، طبق دستورالعمل سازمان انتخاب و با حکم وزیر آموزش و پرورش به مدت چهار سال منصوب می شوند. ماده ۱۰- وظایف و اختیارات هیئت امنا: بررسی و تأیید رئیس سازمان که از جانب وزیرآموزش و پرورش پیشنهاد می شود.
تصویب ساختار و نمودار سازمانی، آیین نامه های اداری و استخدامی، بودجه سنواتی، ضوابط مالی و معاملاتی و آیین نامه ها و دستورالعمل های اجرایی سازمان
بررسی و تائید نظام جامع تربیت دوره کودکی، تعیین خط مشی ها و برنامه های سالانه سازمان
بررسی و تصویب آیین نامه ها و دستورالعمل های مورد نیاز برای اجرای مفاد این اساسنامه
تصمیم گیری در مورد عضویت سازمان در مجامع و سازمان های بین المللی
نظارت بر حسن اجرای مفاد اساسنامه‌ی سازمان و برنامه های مصوب
بررسی و اتخاذ تصمیم در مورد پیشنهادهای رئیس سازمان یا پیشنهادهایی که از طرف حداقل سه نفر از اعضای هیئت امنا عرضه شده باشد.
تصویب ضوابط و مقررات در ارتباط با واحدهای عرضه دهنده خدمات تعلیم و تربیت کودکان از قبیل مهد کودک ها، مراکز پیش دبستانی و سایر مراکز نگهداری و آموزش کودکان کودکان شامل:
الف- اجازه ایجاد شورای برنامه ریزی و نظارت در سطح ستاد و استان ها و تعیین اعضا، چارچوب فعالیت ها، وظایف و صلاحیت های آن شورا در زمینه برنامه ریزی، صدور مجوز، وضع استانداردها و ارزیابی و نظارت بر عملکرد و هم رسیدگی به تخلفات احتمالی، اعمال مجازات ها و لغو مجوزآنها
ب- تصویب شرایط، صلاحیت ها و وظایف متقاضیان تأسیس و مدیریت و هم ضوابط استقرار و راه اندازی واحدها
ج-تعیین و تصویب شهریه مجاز به طور سالیانه با هماهنگی مراجع ذی صلاح قانونی
د- پیشنهاد اعطای تسهیلات و انجام حمایت های لازم از مؤسسان بخش غیردولتی جهت طی مراحل تصویب در مراجع ذی صلاح قانونی
ه - ساماندهی و نظارت بر تطبیق واحدهای فعال و موجود با ضوابط مبحث این اساسنامه
انتخاب حسابرس، تصویب حساب ها و ترازنامه سالیانه و استماع گزارش مربوط
تصویب آیین نامه داخلی هیأت امنا و مقررات، آیین نامه ها و شیوه نامه های لازم
تصویب نحوه وصول درآمدهای اختصاصی و مصرف آن با رعایت ضوابط و ‏مقررات مربوط
پیشنهاد اصلاح یا تغییر مفاد اساسنامه به شورایعالی انقلاب فرهنگی
تبصره ۱: جلسات عادی هیئت امنا، حداقل سالی دوبار، به دعوت دبیر هیئت امنا و به ریاست وزیر آموزش و پرورش تشکیل می شود. جلسات با حضور حداقل دوسوم از اعضای هیئت امنا رسمیت می یابد و تصمیمات آن با رأی موافق اکثریت اعضای حاضر در جلسه معتبر است.
تبصره ۲: جلسات فوق العاده‌ی هیئت امنا برحسب لزوم، به پیشنهاد رئیس سازمان یا رئیس هیئت امنا و یا سه نفر از اعضای هیئت امنا و با دعوت دبیر هیئت امنا تشکیل می شود.
تبصره ۳: مصوبات هیئت امنا با امضای رئیس هیئت امنا، جهت اجرا به سازمان و در صورت لزوم به دیگر مراجع ذی ربط ابلاغ می شود. ماده ۱۱- رئیس سازمان: رئیس سازمان بالاترین مقام اجرایی سازمان و در حکم معاون وزیر است و به پیشنهاد وزیر آموزش و پرورش و تأیید هیئت امنا و با حکم وزیر آموزش و پرورش برای مدت ۴ سال منصوب می شود. رئیس سازمان علاوه بر صلاحیت های عمومی، اخلاقی، اعتقادی و مدیریتی مدیران و آشنایی با تعلیم و تربیت اسلامی، باید واجد شرایط اختصاصی زیر باشد:
دارای حداقل ۵ سال سابقه آموزشی و اجرایی لازم در عرصه تعلیم و تربیت کودک
دارای تحصیلات در رابطه با حوزه مأموریت سازمان ماده ۱۲- وظایف رئیس سازمان: مسئولیت کلی اداره امور سازمان، هدایت، ارزیابی و نظارت بر حسن اجرای فعالیتهای سازمان در قالب اساسنامه، ضوابط و مقررات مصوب هیئت امنا و سایر قوانین و مقررات مربوط
نصب و عزل مدیران سازمان در قالب آیین نامه های مصوب سازمان با رعایت قوانین و مقررات
تهیه و تنظیم برنامه و بودجه‌ی سالانه‌ی سازمان و عرضه آن در جلسات هیئت امنا و کوشش برای تأمین منابع مالی و انسانی و امکانات مورد نیاز
تهیه و تنظیم ضوابط اداری و مالی، آیین نامه ها و دستورالعمل های اجرایی، مقررات و آیین نامه های آموزشی و پرورشی سازمان و عرضه آن در جلسات هیئت امنا
برنامه ریزی برای افزایش پوشش جامعه هدف و ارتقای کیفیت خدمات آموزشی و تربیتی از طرق ممکن قانونی
نمایندگی سازمان در کلیه‌ی مراجع اداری و قضائی با حق توکیل غیر برای استیفای حقوق سازمان در حدود مقررات
حفظ و حراست از اموال و دارایی های منقول و غیرمنقول سازمان
ارائه‌ی گزارش سالانه از فعالیتهای سازمان به هیئت امنا
عرضه ترازنامه و صورت منابع و مصارف سالانه‌ی سازمان به هیئت امنا
پیشنهاد اصلاح یا تغییر مفاد اساسنامه به هیئت امنا و پیگیری آن بعد از تأیید هیئت امنا برای تصویب در شورایعالی انقلاب فرهنگی
پی گیری و اجرای مصوبات هیئت امنا
امضای کلیه اسناد و اوراق تعهدآور، اسناد مالی، اداری و مکاتبات سازمان در ‏چارچوب ضوابط و مقررات مصوب و مسئولیت امور مالی سازمان، طبق قوانین، ‏آئین نامه های مالی و معاملاتی، اداری و مقررات و مصوبات ابلاغی و پاسخگویی به هیأت امنا
فصل سوم: امور مالی، ساختار و منابع انسانی ماده ۱۳- منابع مالی: بودجه سازمان از راه اختصاص ردیف های مستقل وپیش بینی اعتبارات و منابع مورد نیاز در بودجة کل کشور و همینطور درآمدهای اختصاصی، کمک ها و هدایای اشخاص حقیقی و حقوقی، شامل دولتی و غیردولتی، تسهیلات بانکی مأخوذه طبق مقررات و هم مشارکت های مردمی، خیرین و وقف تأمین خواهد شد.
تبصره ۱: دولت موظف است اعتبارات و منابع مالی مورد نیاز برای تأسیس و راه اندازی سازمان بخصوص ساختمان و تجهیزات را تأمین نماید.
تبصره ۲: مهدهای کودک و سایر مراکز نگهداری کودکان به صورت غیر دولتی و با رعایت ضوابط و مقررات مربوط اداره می گردند. کودکستان ها و مراکز پیش دبستانی در مناطق محروم با حمایت دولت و مشارکت مردم دایر و اداره خواهند شد. ماده ۱۴- ساختار و منابع انسانی: ساختار، نمودارسازمانی و تشکیلات تفصیلی سازمان، بعد از تصویب هیأت امنا به تأیید سازمان اداری و استخدامی کشور می رسد. ساختار سازمان در استان ها و شهرستان ها ذیل ساختار ادارات کل آموزش و پرورش استان ها و ادارات آموزش و پرورش شهرستان ها با اختصاص تعداد پست های سازمانی مناسب پیشبینی می شود.
نیروی انسانی مورد نیاز در قالب تشکیلات مصوب توسط سازمان اداری و استخدامی کشور تأمین و تخصیص می یابد.
تبصره ۱: ایجاد سازمان مذکور بدون گسترش تشکیلاتی بوده و محل تأمین پست های سازمانی موردنیاز از تجمیع پست های موجود در ستاد وزارت آموزش و پرورش، سازمان مدارس غیردولتی و توسعه مشارکت های مردمی و سازمان بهزیستی کشور، خواهد بود.
ماده ۱۵- افراد شاغل در مهدهای کودک و مراکز پیش دبستانی غیردولتی کارمند وزارت آموزش و پرورش محسوب نمی شوند و هیچ حق و یا امتیاز استخدامی از این محل برای ایشان در نظر گرفته نخواهد شد و وزارت آموزش وپرورش و سازمان ملی تعلیم و تربیت کودک مجاز نیستند این افراد را در امور اداری و ستادی بکارگیری کنند. فصل چهارم: سایر مقررات ماده ۱۶- اموال و دارایی ها: اموال منقول و غیرمنقول، دارایی ها، حقوق و سایر امکانات سازمان، متعلق به دولت می باشد که در صورت انحلال سازمان، به وزارت آموزش و پرورش منتقل خواهد شد.
تبصره ۱: انحلال و یا ادغام سازمان با ساز و کار مقرر در ماده ۱۶ این اساسنامه با تصویب شورایعالی انقلاب فرهنگی امکان پذیر خواهد بود.
تبصره ۲: هر گونه انتقال و جابه جایی اموال منقول و غیرمنقول سازمان به سایر نهادها، باید قبلاً به تصویب هیئت امنا برسد. ماده ۱۷- اصلاح یا تغییر اساسنامه: هر گونه اصلاح یا تغییر در مفاد این اساسنامه، فقط از راه راهکارهای ذیل انجام می پذیرد:
۱- به پیشنهاد و تصویب شورایعالی انقلاب فرهنگی
۲- به پیشنهاد هیأت امنای سازمان و تأیید شورای تحول نظام آموزشی شورایعالی انقلاب فرهنگی و تصویب شورایعالی انقلاب فرهنگی ماده ۱۸- مواردی که در این اساسنامه پیشبینی نشده است طبق قوانین و مقررات جاری کشور عمل خواهد شد. ماده ۱۹- از تاریخ ابلاغ این اساسنامه، مفاد آن بر کلیه قوانین، مقررات و ضوابط ناظر بر مهدهای کودک و پیش دبستانی و سایر مراکز نگهداری و آموزش کودکان و سایر مقررات مشابه، در موارد مغایرت، حاکم خواهد بود. ماده ۲۰- وزارت آموزش و پرورش موظف است گزارش دوسالانه عملکرد سازمان را به شورایعالی انقلاب فرهنگی عرضه نماید. ماده ۲۱- این اساسنامه مشتمل بر ۲۱ ماده و ۱۴ تبصره در تاریخ ۹۹/۱۱/۷ به تصویب شورایعالی انقلاب فرهنگی رسید و از تاریخ ابلاغ لازم الاجرا است.

حسن روحانی
رئیس جمهور و رئیس شورایعالی انقلاب فرهنگی»


منبع:

1399/12/27
21:41:13
0.0 / 5
635
این مطلب را می پسندید؟
(0)
(0)

تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب
لطفا شما هم نظر دهید
= ۵ بعلاوه ۵

لینک دوستان مدیریت آموزش

تگهای مدیریت آموزش

olms.ir - حقوق مادی و معنوی سایت مدیریت آموزش محفوظ است

مدیریت آموزش

آموزش آنلاین