جزئیات استخدام دانشجویان متعهد خدمت آموزش و پرورش

جزئیات استخدام دانشجویان متعهد خدمت آموزش و پرورش

معاون برنامه ریزی و توسعه منابع وزارت آموزش و پرورش با صدور بخشنامه ای جزئیات استخدام دانشجویان متعهد خدمت به صورت جذب دانشجو در دانشگاه فرهنگیان بوسیله کنکور سراسری را اعلام نمود.


به گزارش مدیریت آموزش به نقل از ایسنا، علی الهیار ترکمن، در بخشنامه ابلاغی به مدیران کل آموزش و پرورش استانها، دانشگاه فرهنگیان، دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی و دبیرخانه هیئت مرکزی گزینش آورده است: به استناد مجوز ۳۱ اردیبهشت ۱۳۹۹ سازمان اداری و استخدامی کشور، لیست پذیرفته شدگان نهایی رشته های مورد نیاز وزارت متبوع در دانشگاه فرهنگیان و دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی در آزمون سراسری سال ۱۳۹۹ در اختیار آن ادارات کل قرار گرفته، پس خواهشمند است دستور دهید؛ به استناد مفاد ماده ۱ و ۶ قانون متعهدین خدمت مصوب سال ۱۳۶۹ مجلس شورای اسلامی و دستورالعمل سال ۱۳۹۵ ضمن ستاندن سند تعهد محضری، نسبت به تشکیل پرونده استخدامی، ورود و کنترل اطلاعات افراد و تخصیص کد پرسنلی، اقدام لازم را معمول دارند.
برخی نکات این بخشنامه بدین شرح است:
- همزمان با معرفی به هسته گزینش جهت ستاندن تاییدیه انفرادی، باید برای سپردن تعهد خدمت محضری، اقدام لازم صورت گیرد.
- به استناد ماده ۶ قانون متعهدین خدمت به وزارت آموزش و پرورش، معرفی شدگان بعد از ارائه تاییدیه گزینش و سپردن تعهد خدمتی، از شروع تحصیل به استخدام آزمایشی پذیرفته می شوند.
- عدم مراجعه فرد برای سپردن تعهد محضری در موعد قانونی به منزله انصراف تلقی شده و لازم است نسبت به صدور فرم شماره (۲) دستورالعمل شماره ۲۷۱۶۹۶/ ۷۰۰ جهت ممانعت از تحصیل در دانشگاه محل قبولی اقدام گردد.
- تغییر سهمیه استان محل خدمت پیش از آغاز به کار و ایفای تعهد، تحت هر شرایط شامل تاهل، تجرد، بعد مسافت، تکفل، فوت والدین و... ممنوعست.
- ستاندن تعهد از افراد فقط برای رشته و گرایش پذیرفته شده، مجاز است و در غیر این صورت وجاهت قانونی ندارد.
- درج عنوان صحیح و دقیق رشته تحصیلی و یا رشته و گرایش تحصیلی و همین طور منطقه خدمتی در متن سند تعهد محضری الزامی است.
- رشته و گرایش تحصیلی مندرج در فرم گواهی اشتغال به تحصیل باید دقیقا منطبق با رشته و گرایش قبولی مندرج در لیست ارسالی باشد.
- کنترل شرایط و ضوابط اختصاصی رشته های مورد نیاز آموزش و پرورش (بخش پیوست دفترچه راهنمای انتخاب رشته آزمون سراسری سال جاری) و همین طور وضعیت شرکت در مصاحبه تخصصی، پیش از ستاندن تعهد محضری، الزامی است.
- ستاندن سند تعهد محضری فقط از داوطلبانی که از طرف مرکز برنامه ریزی منابع انسانی و امور اداری به اداره کل آموزش و پرورش استانها بعنوان قبول نهایی معرفی شده، مجاز خواهد بود.
- ارسال تصویر برابر با اصل سند تعهد محضری و همچنن نخستین حکم کارگزینی استخدامی رسمی آزمایشی جهت ضبط در پرونده آموزشی در دانشگاه محل قبولی دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی و پردیس های دانشگاه فرهنگیان) الزامی است.
- ادامه تحصیل متعهدین خدمت به وزارت آموزش و پرورش فقط در طول ایفای تعهد علاوه بر رعایت مفاد مواد ۶۱ و ۷۰ قانون مدیریت خدمات کشوری منوط به رعایت ماده ۴ قانون متعهدین خدمت به وزارت آموزش و پرورش مصوب سال ۹۵ مجلس شورای اسلامی و مفاد دستورالعمل شماره ۴۷۳۷۴ مورخ ۲۹ خرداد ۱۳۹۵ است. مطابق ماده مزبور، تسلیم اصل و یا تصویر گواهی نامه، ریز نمرات و تأییدیه تحصیلی به متعهدین به هر عنوان که متعهد پیش از انجام یا لغو تعهد بتواند از مزایای آن بهره مند شود، ممنوع می باشد، مگر جهت تحصیل در رشته های مورد نیاز وزارت آموزش و پرورش (وفق طرح طبقه بندی مشاغل معلمان)، در صورت سپردن تعهد خدمت جدید ارسال مدارک به صورت محرمانه - مستقیم انجام خواهد گرفت.
- کلیه متعهدین خدمت ( دبیر فنی، دبیری - مراکز تربیت معلم، فارغ التحصیلان دانشگاه فرهنگیان و دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی - دانشسراها و...) که در سنوات قبل، فارغ التحصیل شده و تا حالا ایفای تعهد نکرده اند، مستنکف از خدمت اند و لازم است به استناد بخشنامه ها و قوانین موجود نسبت به لغو تعهد آنان، اقدام و نتیجه به مرکز برنامه ریزی منابع انسانی و اموراداری اعلام گردد.
- تاریخ صدور حکم استخدام آزمایشی پذیرفته شدگان بر اساس تاریخ آغاز به تحصیلی که از طرف دانشگاه محل قبولی اعلام می شود در حکم استخدام درج خواهد شد.
- براین اساس، آغاز به تحصیل پذیرفته شدگان پردیس های دانشگاه فرهنگیان و دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی از نیم سال دوم سال تحصیلی ۱۴۰۰-۱۳۹۹ (از ابتدای بهمن ماه سال ۱۳۹۹ به بعد) خواهد بود.
- به استناد ماده ۱ قانون متعهدین خدمت وزارت آموزش و پرورش مصوب ۱۳۶۹ مجلس شورای اسلامی و ماده ۲ بخشنامه اجرائی قانون مزبور، پذیرفته شدگان و دانشجویان دانشگاه فرهنگیان و دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی مکلف اند در شروع تحصیل خود به وزارت آموزش و پرورش، تعهد خدمت بسپارند و تحصیل آنان در دانشگاههای مزبور، منوط به سپردن تعهد ثبتی به وزارت متبوع است.
- ستاندن تعهد از مشمولان ماده (۱) قانون باید حداکثر تا اختتام نیمسال اول تحصیلی صورت گیرد. ثبت نام و ادامه تحصیل آنان در دانشگاه های مزبور در نیم سال اول تحصیلی به صورت مشروط بوده و تحصیل دانشجویان در نیمسال دوم، مستلزم ارائه گواهی سند تعهد محضری از اداره کل آموزش و پرورش سهمیه خدمتی است. فلذا عدم مراجعه افراد پذیرفته شده و دانشجویان دانشگاه های مزبور در موعد مقرر قانونی برای تشکیل پرونده استخدامی به منزله انصراف از استخدام تلقی می شود و تحصیل اینطور افراد در دانشگاه فرهنگیان و دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی پس از نیمسال اول، فاقد موضوعیت بوده و تخلف از قوانین و مقررات مصرح است.
- چنانچه بر طبق گزارش دانشگاه فرهنگیان و یا دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی، دانشجویان متعهدین خدمت به سبب ترک تحصیل، انصراف از تحصیل و یا ممنوعیت از ادامه تحصیل و غیره مشمول ماده ۵ قانون باشند و یا درخواست انصراف از استخدام به منطقه محل خدمت ارائه کرده باشند، اداره کل آموزش و پرورش استان مکلف است به محض دریافت گزارش کتبی، نسبت به لغو حکم کارگزینی و سپس وصول خسارت و متعاقب آن لغو سند تعهد محضری اقدام قانونی لازم را معمول دارد. عدم گزارش بموقع وضعیت دانشجویان و یا عدم لغو سند تعهد محضری افراد موصوف، تخلف از اجرای قوانین و مقررات تلقی شده و کارکنان در رابطه با موضوع در ادارات کل آموزش و پرورش و دانشگاه های وابسته، می بایست به سبب ماده ۸ قانون رسیدگی به تخلفات اداری به هیئت رسیدگی به تخلفات اداری معرفی شوند.
- باتوجه به لزوم گذراندن مهارت های هفت گانه ICDL توسط کارکنان دولت، طی دوره آموزشی مهارت هفتگانه، شرط لازم برای افراد جدیدالاستخدام بوده و دانشجویان دانشگاه های تربیت معلم و تربیت دبیر دانشگاه فرهنگیان و شهید رجایی و دانشجو معلمان (استخدام پیمانی ماده ۲۸ آموزش و پرورش) می بایست بوسیله خود آموزی نسبت به فراگیری مهارت های هفت گانه در مراکز و مؤسسات آموزشی غیردولتی تأیید صلاحیت شده سازمان اداری و استخدامی کشور اقدام نمایند. گواهی نامه موفقیت در دوره و صادره از مؤسسه مصوب فقط به منزله شرط استخدام بوده و در شناسنامه آموزشی افراد ثبت نخواهد شد و با ارائه به کارگزینی محل خدمت در پرونده پرسنلی فرد نگهداری می شود.

متن کامل بخشنامه ابلاغی را اینجا مشاهده کنید.
منبع:

1399/10/26
23:09:32
0.0 / 5
1094
این مطلب را می پسندید؟
(0)
(0)

تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب
لطفا شما هم نظر دهید
= ۳ بعلاوه ۴

لینک دوستان مدیریت آموزش

تگهای مدیریت آموزش

olms.ir - حقوق مادی و معنوی سایت مدیریت آموزش محفوظ است

مدیریت آموزش

آموزش آنلاین