رئیس سازمان آموزش و پرورش استثنائی كشور مطرح كرد

تشریح جایگاه معلمان استثنایی در رتبه بندی

تشریح جایگاه معلمان استثنایی در رتبه بندی

به گزارش مدیریت آموزش سید جواد حسینی اظهار داشت: از اتفاقات خوب در اجرای رتبه بندی این است كه در مقطع ابتدایی 10 درصد دریافتی معلمان بیشتر خواهد بود و ما از 24 همكاری كه داریم بیشتر از 20 هزار نفر در مقطع در ابتدایی هستند.


به گزارش مدیریت آموزش به نقل از مهر، بامداد امروز نشست خبری سید جواد حسینی رئیس سازمان آموزش و پرورش استثنائی كشور به مناسبت روز جهانی معلولان كه ۱۲ آذر است، در محل كتابخانه این سازمان اجرا شد. وی در ابتدای این جلسه با اشاره به اینكه نهادهای عمومی و دولتی و مردم در این عرصه مناسب سازی نشوند، دانش آموزان استثنائی ارتقا پیدا نمی كنند، اظهار داشت: روز معلولان این پیام را دارد كه ارزش های نهفته در آن روز گسترش پیدا كنند كه از این جهت باید جامعه دوستدار انسان باشیم كه چنین جامعه ای دوستدار معلول و كودك، جانباز و... است. هر انسانی به شكل طبیعی دارایی هایی دارد كه باید زمینه ظهور و فعلیت آنرا فراهم نماییم و نگاه ما نسبت به ۱۵۲ هزار دانش آموز با نیاز ویژه این است. حسینی بیان كرد: باید نگاه دارایی محور را در مواجهه با انسان قرار دهیم. یعنی در مقابل نگاه برطرف كننده نیاز انسان است. در نگاه دارایی محور باید گفت می بینیم كه هر انسان با هر ناتوانی كه دارد، چه نیازهایی دارد. 680 مركز آموزشی و توانبخشی مشكلات یادگیری خاص داریمحسینی در ادامه ۸ رویكرد را كه در دستور كار دارد بیان كرد و اظهار داشت: نگاه فراگیرسازی را در سازمان پی می گیریم و هر چه بیشتر از سمت تفكیك به تلفیق و بعد فراگیری را اجرا نماییم. ما توانستیم ۱۶۰۰ دانش آموز را در مدارس خاص و ۷۱ هزاردانش آموز با نیاز ویژه را در مدارس پذیرا(عادی) بگنجانیم. ۱۲ هزار مدرسه عادی ما مدرسه پذیرا هستند كه این دست از دانش آموزان را پوشش می دهند. ما برای این دانش آموزان در مدارس عادی معلم رابط نیز گذاشته ایم و در این راستا ۱۱ تا ۱۲ مدرسه دیگر نیز در امتداد دریافت مجوز هستند. همین طور ۶۸۰ مركز آموزشی و توانبخشی مشكلات یادگیری ویژه داریم. حالا ۲۱۰ مدرسه استثنایی ما نیاز به پوشش و مناسب سازی دارند. علاوه بر این ها ما ۴۶ مدرسه اتیسم داریم. همین طور ۸۲ كلاس كانكسی داریم كه ۶۴۰ دانش آموز نیاز ویژه در آن درس می خوانند.تهیه سند جامع تشخیص آموزش و پشیگیری كودكان دارای هیجانات رفتاریوی بیان كرد: سند جامع تشخیص آموزش و پشیگیری كودكان دارای هیجانات رفتاری را در دستور كار داریم. تا ۳۰ دیماه این سند را آماده می نماییم. رویكرد بعدی ما رویكرد مناسب سازی است كه فراگیر سازی و افزایش كیفیت را شامل می شود. وی افزود: مناسب سازی فضا و تجهیزات و معلمان و كتاب های درسی و خانواده ها و دانش آموزان و دیگر دستگاه های در رابطه با این حوزه دستور كار بعدی ماست. ما در ابتدا فضا و امكانات را سنجیدیم اما در پهنه ایران ۲۱۰ مدرسه ویژه نیاز داریم. الان ۴۶ مدرسه اوتیسم داریم و ۲۰۰ مدرسه ضمیمه اوتیسمی داریم و حدود ۱۰۵ پروژه در در دست راه اندازی داریم. بدین سبب ابتدا باید فضا را ایجاد نماییم. ما ۱۵ استان داریم كه سالن ورزشی مناسب نیازهای ویژه ندارند و ۱۴ استان هم هستند كه اصلا مدرسه اتیسم ندارند، بنابرین ما باید این مدارس را ایجاد نماییم. طی هفته های آینده كلنگ زنی مدارس نیاز ویژه در شهرستان ها را توسط خیرین آغاز می نماییم. رئیس سازمان آموزش و پرورش كودكان استثنایی بیان كرد: تا آخر سال ۹۸ با همكاری یونیسف مقرر است در هر استان یك مدرسه برای اتیسم مناسب سازی شود و تا سال ۹۹ این تعداد را گسترش خواهیم داد. ما از استانها خواستیم سند كمی و كیفی دانش آموزان اتیسمی را تهیه كنند و به ما بدهند تا در امتداد آن اقدام نماییم. علاوه بر اینها سند توسعه كیفی و كمی مشكلات توانبخشی را اماده خواهیم كرد و شعار ما برای این سند این است كه در هر منطقه یك مركز توانبخشی داشته باشیم. همین طور ما آموزش های منزل محور را داریم كه ۶.۵ میلیون تومان برای آموزشهای منزل محور در نظر گرفته ایم. حسینی درباب مدارس اوتیسم اظهار داشت: ما موضوعمان این است كه اگر مدرسه استاندارد اتیسم داشته باشیم یا مدارس پذیرا داشته باشیم باید چه خاصیت داشته باشد. درانتها ۹۸ یك مدرسه پذیرا را استانداردسازی می نماییم كه الگو شود و درانتها سال ۹۹ یك مدرسه الگو و استاندارد اوتیسم. در هر منطقه باید یك مركز توانبخشی مشكلات یادگیری باشد. وی درباره مناسب سازی محتوا نیز اظهار داشت: هم اكنون ۱۷۵ كتاب بریل تولید كردیم و ۱۰۸ كتاب عادی را برای نابینان مناسب سازی كرده ایم. ضمن اینكه ۱۹ عنوان كتاب برای دانش آموزان با نیاز ویژه، ۴۲ كتاب صوتی برای ناشنوایان تولید شده است. هر ساله ۱۵۵ هزار كتاب برای دانش آموزان ویژه تولید می شود اما بیشتر هدف ما این است كه كتاب های عادی برای دانش آموزان با نیاز ویژه مناسب سازی شود. نهضت بریل آموزی را از ۱۲ آذر برای همكارانمان در سازمان، خانواده ها، نیروی انتظامی كلید می زنیم. زبان اشاره بسیار مهمست كه در امتداد گسترش آن تلاش می نماییم. حسینی بیان كرد: سه نقد به آموزش و پرورش دنیا از سال ۱۹۷۰ عنوان شد كه اینها بود: خلاقیت را می كشد، ذهنی است و بی عدالتی را توزیع كرده است. آموزش و پرورش دنیا ذهنی است و در آموزش و پرورش با نیازهای ویژه شدیدتر است و باید آموزش های مهارتی بیاوریم. ما ۸۰ هنرستان ویژه برای دانش آموزان استثنایی در ۱۹۶ رشته داریم. ۱۰ هزار و ۶۳۰ نفر از دانش آموزان در رشته های فنی و حرفه ای مشغول هستند. نیاز سنجی این رشته ها را نیز در دستور كار قرار دادیم. در رشته اوتیسم ۱۵ رشته مهارتی طراحی كردیم. وی اشاره كرد: ما باید تولید همراه با آموزش را بطور مشخص در آموزش و پرورش استثنایی رقم بزنیم تا هم نیاز جامعه و دانش آموز با نیاز ویژه تامین گردد.میز خدمت الكترونیك برای تكریم ارباب رجوع راه اندازی می شودرئیس سازمان آموزش و پرورش استثنائی كشور تولید همراه با آموزش را در دستور كار سازمان عنوان نمود و اظهار داشت: سند جامع آموزش فنی و حرفه ای كودكان استثنائی را در دستور كار داریم. نظام تصمیم گیری و برنامه ریزی علم بنیان و مشاركت محور را نیز كلید زدیم كه در بخش مشاركت محور ۶ سیاست را برای مجمع خیرین مدرسه ساز در نظر گرفتیم. همین طور در نظام تصمیم گیری مبتنی بر مشاركت، همكاری و مشاركت از مدرسه تا ستاد شكل گرفته است. همین طور بزودی پارلمان مجازی فرهنگیان استثنایی شكل خواهد گرفت و طبق آن معلمان در تصمیمات اصلی شركت خواهند كرد، همچمنین ایجاد پارلمان مجازی اولیا نیز كلید خواهد خورد. بزودی جهت تكریم ارباب رجوع راه اندازی میز خدمت الكترونیك نیز راه اندازی می شودوی درباره میزان ورود خیرین به این حوزه اظهار داشت: تا الان حدود ۳۰ درصد مدارس استثنائی كشور را خیرین ساختند كه بیشتر از ۱۹۰ مدرسه می شود و ۱۱۰ مدرسه را هم تعهد كردند كه بسازند. وی افزود: معتقدیم حتما دانش آموزی كه از سیستم آموزش استثنائی فارغ التحصیل می شود حتما باید یك مهارت بیاموزند.در بخش توانبخشی نیرو كم داریمرئیس سازمان آموزش و پرورش كودكان استثنائی كشور بیان كرد: نزدیك به ۲۴ هزار همكار فرهنگی داریم كه در مقابل ۶.۱۶ درصد دانش آموز یك معلم داریم. مهمترین بخش نیروی انسانی كه نیاز داریم توانبخشی است. ورودی در این بخش ها از ماده ۲۸ و دانشگاه فرهنگیان نداریم. می خواهیم با دانشگاه فرهنگیان وارد گفتگو شویم. ما ۸۹۵ نیروی توانبخشی و ۶۲۰ مشتور در سازمان داریم. جبران توانبخشی را با خرید خدمات و همین طور سرباز معلم جبران می نماییم. وی درباره بودجه این سازمان در لایحه بودجه ۹۹ اظهار داشت: خوشبختانه برای سال ۹۹ همه معاونت ها با كاهش بودجه رو به رو بودند برای ما هم این صورت گرفت ولی سعی كردیم و با بودجه بالای یكصد میلیارد تومان موافق شد و ما فقط ۴۶ میلیارتومان بودجه ایاب و ذهاب داریم. ۶ میلیارتومان خرید خدمات توان بخشی بودجه گرفته است. وی در پاسخ به پرسش خبرنگار مهر كه اگر دانش آموزی در طرح فراگیر گرفتار مشكل شود بازگشتش به تعلیم و تربیت دشوار است اما در جامعه و مدارس عادی هنوز پذیرش كودكان با نیازهای ویژه نیست، اظهار داشت: ما فراگیری را شروع كردیم و ۱۲ هزار مدرسه پذیرا شدند و تولید محتوا كردیم كه بپذیرند و اتاق مرجع می گذاریم در این مدارس و.... اما اینكه مدیر مدرسه فراگیر و یا والدین چقدر پذیرا باشند حرف شما درست است و ما باید با كمك شما اهالی رسانه فرهنگ سازی نماییم. در فراگیرسازی استلزامات مهمست و ما دنبال این استلزامات هستیم. وی در پاسخ به پرسش دیگر خبرنگار مهر درباب طرح رتبه بندی و بهره مندی معلمان كودكان استثنائی در رتبه های بالاتر به علت سختی كار و نیاز به تخصص، بیان كرد: خوشبختانه بالاخره رتبه بندی بخشیش اجرایی شد و یكی از اتفاقات خوب است این بود كه در مقطع ابتدایی ۱۰ درصد دریافتی معلمان بیشتر خواهد بود و ما از ۲۴ همكاری كه داریم بیشتر از ۲۰ هزار نفر در مقطع در ابتدایی هستند. البته ما غفلتی كردیم برای آن ۴ هزار نفر. معتقدیم هملنطور كه حق است معلمان ابتدایی دریافتی بیشتری داشته باشند، به حق تر است كه معلمان كودكان استثنائیی در هر مقطع بهره بیشتری از این طرح بگیرند. امیدوارم در آینده بتوانیم این را جبران نماییم. حسینی همین طور درباره سهمیه بندی بنزین سرویس مدارس استثنایی اضافه كرد: هفته گذشته ۳ میلیارد تومان برای این مساله اعتبار دریافت كرده ایم كه حالا ۴۶ میلیارد تومان اعتبار در بودجه ۹۸ برای سرویس درنظر گفته شده كه این اعتبار نسبت به سالیان گذشته ۴۴ برابر افزایش یافته است. ۱۵ میلیارد نیز از طرف شهرداری تهران برای این مساله پذیرفته شده است پس بنزین سرویس دانش آموزان استثنایی با سهمیه ای مواجه می باشد كه خللی در امد و رفت ایجاد نمی نماید. او در آخر اظهار داشت: طرح سنجش آمادگی تحصیلی را در نظر داریم كه این طرح مهم ترین مساله اش این است تمام دانش آموزان عادی و استثنایی را مورد پوشش قرار می دهد. هیچ دانش آموزی نباید بنابر اصل تفاوت های فردی مورد بی توجهی قرار بگیرد و احیانا از سیطره آموزش خارج شده باشد. این طرح در ۲ هزار پایگاه سنجش انجام می شود و ۹۸ درصد دانش اموزان نیز سنجش شده اند و حالا تلاش داریم آنرا به میزان ۱۰۰ درصد برسانیم.


منبع:

1398/09/11
13:38:18
5.0 / 5
4357
این مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)

تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب
لطفا شما هم نظر دهید
= ۳ بعلاوه ۳

لینک دوستان مدیریت آموزش

تگهای مدیریت آموزش

olms.ir - حقوق مادی و معنوی سایت مدیریت آموزش محفوظ است

مدیریت آموزش

آموزش آنلاین