مدیریت آموزش آنلاین

آموزش آنلاین

مدیریت آموزش آنلاین با هدف آموزش آنلاین و ارائه راهكارهای مدیریت آموزش طراحی شده است

به گزارش مدیریت آموزش یك عضو هیات رییسه كمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس شورای اسلامی با بیان این كه «مافیایی در آموزش زبان انگلیسی شكل گرفته است»، اظهار داشت: مجلس شورای اسلامی مخالف تدریس زبان انگلیسی نیست، ما مخالف آموزش ضعیف زبان انگلیسی هستیم و می خواهیم انحصار شكسته شود.

به گزارش مدیریت آموزش وزیر آموزش و پرورش اظهار داشت: 23 هزار واحد آموزشی در كشور كمتر از 10 دانش آموز دارد.

به گزارش مدیریت آموزش به عقیده دبیر كمیسیون برنامه درسی و تربیتی شورایعالی آموزش و پرورش، كمبود نیروی انسانی متخصص، انگیزه دانش آموز برای یادگیری، زمان نه چندان زیاد آموزش و فراهم نبودن فضا و تجهیزات همچون مشكلاتی است كه در زمینه آموزش زبان انگلیسی وجود دارد.

مدیریت آموزش: جاموبایلی زانكو دارای وزنی مناسب می باشد كه باعث جلوگیری از تكان خوردن های ناگهانی و افتادن گوشی شما خواهد شد.

مدیریت آموزش: مدیركل امور تربیتی آموزش و پرورش پیشنهاد تفویض اختیار هدایت تحصیلی به چند استان به صورت آزمایشی به مدت ۳ سال را ارائه نمود.

مدیریت آموزش: كلاس های درس در 3 استان اصفهان، یزد و كرمان با سخنرانی و سفارش های معاون اول رئیس جمهور راه اندازی شد.

مدیریت آموزش: مدیركل امور تربیتی و مشاوره و مراقبت در مقابل لطمه های اجتماعی وزارت آموزش و پرورش با اشاره به اینكه 12 هزار مشاور و 37 هزار مربی پرورشی در كشور فعالیت می نمایند، از كمبود بیشتر از 30 هزار مشاور در مدارس كشور آگاهی داد.

مدیریت آموزش: هفته گذشته 57 نماینده مجلس طرحی یك فوریتی با عنوان ˮ رفع انحصار از زبان انگلیسی در نظام آموزش همگانی كشورˮ را ارائه كرده اند كه به سبب آن آموزش تمامی زبان های انگلیسی و غیر انگلیسی اختیاری و از محیط مدرسه خارج و به آموزشگاه های آزاد سپرده می شود.


olms.ir - حقوق مادی و معنوی سایت مدیریت آموزش محفوظ است

مدیریت آموزش

آموزش آنلاین