مدیریت آموزش آنلاین

آموزش آنلاین

مدیریت آموزش آنلاین با هدف آموزش آنلاین و ارائه راهكارهای مدیریت آموزش طراحی شده است

مدیریت آموزش: از تهران مدیر كل آموزش و پرورش شهرستانهای استان تهران با حضور در بیمارستان شهدای تجریش در جریان وضعیت درمانی روح الله فراهانی سرپرست آموزش و پرورش شهرستان قرچك قرار گرفت.

به گزارش مدیریت آموزش معاون برنامه ریزی و توسعه منابع آموزش ‏و پرورش در مورد اعمال مدرك دوم فرهنگیان در احكام آنها، افتتاح مراكز رفاهی جدید و تأمین هزینه های درمان فرهنگیان مبتلا به كووید ۱۹ توضیحاتی عرضه داد.

مدیریت آموزش: رئیس سازمان آموزش وپرورش استثنایی از ابلاغ اعتبار 80 میلیارد ریالی كمك سرانه آموزشی مدارس استثنایی طی چند روز آینده آگاهی داد.

مدیریت آموزش: رئیس سازمان آموزش وپرورش استثنایی از ابلاغ اعتبار 80 میلیارد ریالی كمك سرانه آموزشی مدارس استثنایی طی چند روز آینده آگاهی داد.

به گزارش مدیریت آموزش وزیر آموزش وپرورش اظهار نمود: معلم، محتوا، تجهیزات،   فضا، روش های تدریس و شبكه شاد برای دانش آموزان با نیازهای ویژه مناسب سازی شوند.

وزیر آموزش و پرورش از جابه جایی ۳۰۰ نفر از مدیران و معاونان وزارت آموزش و پرورش به دلیل وجود تعارض منافع اطلاع داد.

مدیركل آموزش و پرورش شهر تهران از حضور یك سومی پرسنل اجرائی مدارس و ادارات آموزش و پرورش تهران از شنبه آگاهی داد.

وزیر آموزش و پرورش با اعلان اینكه مدارس ماندگار جزو میراث فرهنگی تمامی ایرانیان است، اظهار نمود: مدرسه را بعنوان كانون حیات و عنصر پویا در زندگی اجتماعی تقویت نماییم.


olms.ir - حقوق مادی و معنوی سایت مدیریت آموزش محفوظ است

مدیریت آموزش

آموزش آنلاین