جزئیات ثبت نام دانش آموزان در سال تحصیلی آینده ابلاغ گردید

جزئیات ثبت نام دانش آموزان در سال تحصیلی آینده ابلاغ گردید

مدیریت آموزش: وزارت آموزش و پرورش شیوه نامه ثبت نام دانش آموزان در سال تحصیلی ۹۸-۹۷ را ابلاغ نمود.


به گزارش مدیریت آموزش به نقل از مهر، در این شیوه نامه كه در جهت سیاست تمركززدایی و تفویض اختیار به استان ها تدوین شده است، ضمن تاكید بر اقدام مؤثر در زمینه ثبت نام، پیش بینی و اقدام لازم در مورد اجرای كامل ساختار نظام جدید آموزشی (۳-۳-۶) و استقرار پایه دوازدهم، مورد تاكید قرار گرفته است. ثبت نام دانش آموزان بر مبنای آیین نامه اجرایی مدارس انجام می شود با عنایت به سیاست های مقام عالی وزارت در خصوص كاهش تمركز و تفویض اختیار و به منظور برنامه ریزی، سازماندهی و نظارت بر امور مربوط به ثبت نام دانش آموزان، مبحث در كمیته مرتبط استانی و منطقه ای بررسی و اقدامات لازم پیش بینی و انجام گردد و حوزه های ارزیابی عملكرد در سطوح مختلف، كیفیت و كمیت عملكرد واحدها را مورد سنجش و ارزیابی قرار خواهند داد. ثبت نام دانش آموزان مطابق با آیین نامه اجرایی مدارس مبحث مصوبه جلسه ۶۵۲ شورای عالی آموزش وپرورش ابلاغ گردیده است و آیین نامه های آموزشی مصوب مربوط به هریك از دوره های تحصیلی انجام گردد. در مورد ثبت نام دانش آموزان اتباع خارجی در سال تحصیلی ۹۸-۱۳۹۷ بر مبنای شیوه نامه مورخ ۱۳۱۶.۲.۱۱ اقدام گردد و هرگونه تغییر و اصلاح متعاقباً از جانب مركز امور بین الملل و مدارس خارج از كشور اعلام می گردد. به منظور پوشش كامل تحصیلی، افراد ایرانی فاقد مدارك هویتی لازم كه از نظر سنی امكان تحصیل در نظام آموزش رسمی كشور را دارند، به استناد مصوبه هیأت محترم وزیران مورخ ۱۳۱۵.۱۲.۲۲ معاون اول محترم ریاست جمهوری، با عرضه كارت حمایت تحصیلی صادره از وزارت كشور (فرمانداری ها) ثبت نام از آنها صورت پذیرد. ۳۱ مرداد آخر ثبت نام دانش آموزان با عنایت به ضرورت مدیریت منابع مالی و سرمایه انسانی (دستورالعمل ساماندهی نیروی انسانی)، ضروری می باشد جهت استفاده از فرصت شهریورماه، به گونه ای برنامه ریزی شود كه تمامی ثبت نام ها تا تاریخ ۹۷.۵.۳۱ به اتمام برسد. اجرای محدوده بندی جغرافیایی برای ثبت نام دانش آموزان به استناد ماده ۳۱ آیین نامه اجرایی مدارس صورت پذیرد. تبصره: ثبت نام از دانش آموزان عشایری، هنرجویان هنرستان ها و مدارس خاص بدون لحاظ محدودیت جغرافیایی، بر مبنای ضوابط مربوط صورت خواهد گرفت. دریافت هرگونه وجه به جز وجوه بیمه حوادث و كتاب درسی مجاز نیست به استناد ماده ۳۲ آیین نامه اجرایی مدارس، برگزاری آزمون ورودی، مصاحبه و تعیین شرط معدل برای ثبت نام دانش آموزان و دریافت هرگونه وجه (به جز وجوه مربوط به بیمه حوادث و كتاب های درسی) در زمان ثبت نام مجاز نمی باشد و نباید دانش آموزی به دلایل مذكور از ثبت نام محروم گردد. تبصره: وجوه اختیاری مربوط به كمك های مردمی، فعالیت های فوق برنامه، سرویس ایاب و ذهاب، لباس فرم، لباس كارگاهی، با هماهنگی و موافقت انجمن اولیاء و مربیان مدرسه و رعایت سایر قوانین و مقررات پس از شروع سال تحصیلی امكانپذیر خواهد بود. سنجش سلامت جسمانی نوآموزان بدو ورود به دبستان الزامی است فرآیند ثبت نام با استفاده از سامانه های مربوط همچون سناد و سنجش بدو ورود انجام پذیرد. تبصره: هرگونه پیش ثبت نام پیش از تاریخ اول خرداد ماه ممنوع می باشد. ثبت مشخصات فردی والدین به تفكیك پدر و مادر شامل نام، نام خانوادگی، كد ملی، شماره تلفن همراه در سامانه سناد جهت ثبت نام دانشآموز ضروری می باشد. در مورد ثبت نام كودكان و دانش آموزان استثنایی، علاوه بر رعایت مفاد این شیوه نامه، مورخ ۱۰ خرداد ماه ۹۵ سازمان آموزش و پرورش استثنایی ملاك عمل خواهد بود. تمامی كودكان ورودی پایه اول مطابق دستورالعمل سازمان آموزش و پرورش استثنایی كشور، ملزم به شركت در برنامه سنجش سلامت جسمانی و آمادگی تحصیلی نوآموزان بدو ورود می باشند. تبصره: به استناد ماده ۳ اساسنامه مدارس عشایری مصوبه شماره ۱۳۶۸۸۲ مورخ ۹۴.۹.۱، سنجش بدو ورود دانش آموزان عشایری الزامی می باشد. دانش آموزان گروه های صدمه دیده شنوایی، بینایی، معلول جسمی- حركتی و دارای اختلال های هیجانی-رفتاری خفیف تا متوسط، در صورت دارا بودن شرایط می توانند در تمامی دوره های تحصیلی برابر شیوه نامه مربوط (آموزش به شیوه تلفیقی) در مدارس عادی ثبت نام نموده و از خدمات مربوط برخوردار گردند. ضرورت ثبت اطلاعات دانش آموزان پایه اولی در سامانه سنجش و سناد مدیران مدارس ابتدایی موظف می باشند اطلاعات دانش آموزان را (به ویژه پایه اول) در اسرع وقت و حداكثر تا آخر مردادماه ۹۷ در سامانه سنجش بدو ورود و سناد ثبت نمایند. ثبت نام و پذیرش دانش آموزان در مدارس نمونه دولتی، استعدادهای درخشان و هیأت امنایی مطابق با مصوبات شورای عالی آموزش و پرورش و با رعایت سایر قوانین و مقررات انجام می پذیرد. شیوه ثبت نام دانش آموزان در مدارس غیردولتی و شاهد علاوه بر رعایت آیین نامه های مصوب شورای عالی آموزش و پرورش با در نظر گرفتن موارد ذیل انجام می گیرد: مدارس غیردولتی در زمان ثبت نام صرفاً مجاز به دریافت شهریه مصوب هستند مدارس غیردولتی: در مدارس غیردولتی نصب پوستر نرخ شهریه مصوب ابلاغی به همراه رئوس كلیه فعالیت ها در محل ثبت نام و در معرض دید اولیا دانش آموزان و مراجعین الزامی است. مدارس غیردولتی در زمان ثبت نام صرفاً مجاز به دریافت شهریه مصوب (برنامه هفتگی مصوب شورای عالی آموزش و پرورش و فوق برنامه درسی) می باشند و دریافت هزینه خدمات از قبیل تغذیه بین روز، لباس متحدالشكل، ایاب و ذهاب و هزینه تشكیل كلاس های تابستانی و فعالیت غیردرسی از اولیای دانش آموزان با هماهنگی و موافقت انجمن اولیا و مربیان مدرسه و كسب موافقت شورای نظارت بر مدارس و مراكز غیردولتی منطقه / ناحیه در زمان مقرر امكانپذیر خواهد بود. تذكر: استفاده از خدمات مذكور كاملاً اختیاری بوده و دریافت هرگونه وجهی تحت این عناوین در هنگام ثبت نام ممنوع می باشد. مدیران مدارس غیردولتی موظف اند هنگام ثبت نام با ورود به سامانه مشاركت های مردمی به آدرس www.mosharekatha.ir نسبت به انعقاد قرارداد دریافت شهریه بین ولی دانش آموز و واحد آموزشی در سامانه تعیین شهریه اقدام و یك نسخه از قرارداد تكمیل شده را چاپ و بعد از مهر و امضا به ولی دانش آموز تحویل دهند. تبصره: تمامی قراردادها به صورت الكترونیكی و از سامانه مذكور باید صورت گیرد و قرارداد دستی فاقد اعتبار است. مدارس استعدادهای درخشان مدارس استعدادهای درخشان: ثبت نام پذیرفته شدگان پایه هفتم با استفاده از سنجش و پذیرش ورودی دبیرستان های دوره اول استعدادهای درخشان بر مبنای ضوابط و شرایط پذیرش ثبت نام دستورالعمل سنجش و پذیرش این مدارس مورخ ۹۷.۳.۱۹ مجاز می باشد. ثبت نام پذیرفته شدگان آزمون ورودی دبیرستان های دوره دوم استعدادهای درخشان و دانش آموزان پایه نهم سال تحصیلی ۹۷-۱۳۹۶ این مدارس در پایه دهم، بر مبنای دستورالعمل آزمون ورودی این مدارس مورخ ۹۶.۱۲.۱۳ صورت پذیرد. ثبت نام دانش آموزان پایه های هشتم و نهم این مدارس، با رعایت مفاد ماده ۱۳ و ۱۲ آیین نامه ارزشیابی تحصیلی و تربیتی (دوره اول متوسطه) مصوب جلسه ۳۵۲ شورای عالی آموزش و پرورش مورخ ۸۶.۴.۲۶ و در دوره دوم با رعایت مفاد ماده ۶۶ و ۳۳ آیین نامه آموزشی دوره دوم متوسطه (روزانه) مصوب جلسه ۱۳۲ شورای عالی آموزش و پرورش مورخ ۹۵.۳.۱۷ صورت گیرد. ثبت نام دانش آموزان متقاضی انتقال در دبیرستان های دوره اول و دوره دوم استعدادهای درخشان، با رعایت كف نمره مدرسه مقصد و به شرط وجود ظرفیت، مطابق ضوابط نقل و انتقال این مدارس و با استفاده از سامانه نقل و انتقال دانش آموزان مدارس استعدادهای درخشان، با موافقت استان های مبدأ و مقصد صورت گیرد. تبصره ۱: انتقال دانش آموزان پایه هفتم و دهم این مدارس در سال اول پذیرش در آزمون ورودی، در میان مدارس استعدادهای درخشان درون یك شهرستان اكیداً ممنوع می باشد. تبصره ۲: ثبت نام دانش آموزان پایه دهم پذیرفت هشده در آزمون ورودی مدارس استعدادهای درخشان، در رشته ای غیر از رشته پذیرفته شده در سنجش ورودی، ممنوع می باشد. تبصره ۳: تصمیم گیری در مورد امكان یا عدم امكان انتقال به هریك از مدارس استعدادهای درخشان، در اختیار اداره كل آموزش و پرورش استان خواهد بود. ثبت نام دانش آموزان پایه یازدهم مدارس استعدادهای درخشان متقاضی تغییر رشته تحصیلی با رعایت شرایط و ضوابط تغییر رشته و به شرط وجود ظرفیت و صرفاً در صورت دارا بودن كف امتیاز قبولی در رشته موردنظر در آزمون ورودی پایه دهم بلامانع است. میزان حق الثبت مدارس استعدادهای درخشان بر مبنای مصوبه هیأت امنای سمپاد كه معادل پنجاه درصد مبلغ بخشنامه مربوط به ثبت نام در مدارس غیردولتی هر شهر است، توسط اداره كل آموزش و پرورش استان تعیین و به مدارس استعدادهای درخشان ابلاغ شود. در هنگام ثبت نام دانش آموزان، مدیران این مدارس با عنایت به مفاد آیین نامه ارزشیابی تحصیلی و تربیتی (دوره اول متوسطه) مصوبه جلسه ۳۵۲ مورخ ۸۶.۴.۲۶ وجوه كتب تكمیلی ویژه این مدارس را از دانش آموزان دریافت و نسبت به ثبت سفارش كتب فوق با استفاده از سامانه فروش و توزیع مواد آموزشی سازمان پژوهش و برنامه ریزی آموزشی به صورت گروهی اقدام نمایند و وجوه دریافتی باید به حساب مدرسه واریز شود. بخشنامه محتوای تكمیلی مورخ ۹۵.۴.۵ در دوره اول و دوم مدارس استعدادهای درخشان در سال تحصیلی ۹۸-۹۷ لازم الاجراست. مدارس شاهد شرایط ثبت نام و ادامه تحصیل دانش آموزان: ثبت نام دانش آموزان قبولی خرداد در پایه سوم دوره اول ابتدایی مدارس شاهد برای ورود به پایه چهارم دوره دوم ابتدایی، ادامه تحصیل محسوب شده و نیاز به امتیازبندی مجدد ندارد. ادامه تحصیل دانش آموزان جانباز و فرزندان جانباز ۲۵ تا ۲۱ درصد در دوره ابتدایی در صورتی كه یك درس مقیاسخوب و مابقی خیلی خوب كسب كرده باشند، بلامانع است.

1397/03/26
11:00:31
5.0 / 5
5456
این مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)

تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب
لطفا شما هم نظر دهید
= ۱ بعلاوه ۴

لینک دوستان مدیریت آموزش

تگهای مدیریت آموزش

olms.ir - حقوق مادی و معنوی سایت مدیریت آموزش محفوظ است

مدیریت آموزش

آموزش آنلاین