مروری بر اهم برنامه های وزیر پیشنهادی آموزش و پرورش

تمهید بازگشایی غیرمتمرکز مدارس در مهر

تمهید بازگشایی غیرمتمرکز مدارس در مهر

مدیریت آموزش: حسین باغگلی، وزیر پیشنهادی وزارت آموزش و پرورش در برنامه خود، ضمن تبیین چالش های پیش روی نظام آموزش و پرورش و اهم رویکرد های مدنظر برای تحقق سیاست ها، با اهمیت ترین اقدامات عملیاتی اش را در پنج بخش طبقه بندی کرده است که همچون اقدامات فوری مدنظر وی می توان به تمهید شروع سال تحصیلی جدید با رویکرد برنامه ریزی غیرمتمرکز و ارتقای کیفی خدمات و پوشش دسترسی به سامانه «شاد» در جهت ارتقای کیفیت و ایجاد عدالت آموزشی اشاره نمود.


به گزارش مدیریت آموزش به نقل از ایسنا، در مقدمه این برنامه با اشاره به این که تعلیم و تربیت، غایت نظام سیاسی جمهوری اسلامی ایران است تاکید شده است که تعلیم و تربیت رسمی و عمومی از کلیدی ترین مؤلفه ها برای بقا و تقویت جمهوری اسلامی ایران و فرصتی برای تمرین جمهوریت به حساب می آید و بعنوان مهم ترین نهاد تربیت نیروی انسانی و مولد سرمایه اجتماعی و مهم ترین نهاد برای تحول فرهنگی و اجتماعی جامعه در نظر گرفته شده است که گستره مهدکودک و پیش دبستانی تا دانشگاه را بعنوان امر حاکمیتی در برمی گیرد که وزارت آموزش وپرورش و دیگر نهادهای ذی ربط و ذینفع با هم این امر ملی و اجتماعی را محقق می کنند.
همین طور بیان شده است که برمبنای قانون اساسی، دولت باید وسایل خدمات آموزش وپرورش رایگان را برای همه آحاد جامعه فراهم آورد. این امر اجتماعی در قالب اسناد تحول بنیادین آموزش وپرورش باید با نظامی عادلانه و کارآمد و اثربخش در ذیل ایده «مدرسه صالح»، انسان هایی صالح با خاصیت های تراز در شئون و ساحت های مختلف «حیات طیبه» - بعنوان غایت تعلیم و تربیت اسلامی - تربیت کند تا با کسب شایستگی های لازم، آماده ورود به زندگی فردی، خانوادگی و اجتماعی برمبنای نظام معیار اسلامی باشند و در نهایت «خانواده صالح» و «جامعه صالح» را شکل دهند؛ به نحوی که ره آوردهای آن برای جامعه و خانواده ملموس و قابل سنجش و پایش باشد.
در ادامه این گزارش ضمن متناسب و در حد انتظار ندانستن وضع فعلی نظام آموزش وپرورش با دومین گام انقلاب اسلامی با وجود موفقیت های شایان توجهی که در حوزه گسترش کمی خدمات آموزشی و چرخش به دغدغه های تربیت اسلامی بعد از انقلاب اسلامی کسب شده است به تحلیلی اجمالی از چالش های موجود پرداخته شده است.
این چالش های اصلی در سه دسته کلی حکمرانی تربیتی، نیروی انسانی، کیفیت و عدالت در آموزش وپرورش تقسیم بندی شده است که می توانید اهم چالش ها را در این سه حوزه و همین طور اهم رویکردها و راهبردها را بوسیله کلیک بر روی این لینک مطالعه کنید.

اهم برنامه ها و اقدامات اولویت دار
به گزارش مدیریت آموزش به نقل از ایسنا، لیست اهم برنامه ها و اقدامات اولویت دار وزیر پیشنهادی آموزش وپرورش دولت سیزدهم نیز در پنج بخش تقسیم شده است که در ذیل می آید:
محور تمام تصمیم گیری ها، برنامه ها و اقدامات وزارت آموزش وپرورش باید در قالب سند تحول بنیادین آموزش وپرورش و برای اجرائی سازی راهکارهای آن و تحقق اهداف کلان و علمیانی مربوطه باشد. بااین حال به علت گستردگی ابعاد سند تحول، فراگیر نشدن گفتمان تحول تربیتی و فراهم نبودن زیرساخت ها و استلزامات و پیش نیازها، امکان تحقق همه این اهداف و پیاده سازی تمام راهکارها در یک دوره چهارساله ممکن نیست.
به این جهت لازم است در فرصت بی نظیر و تکرار نشدنی پیش روی دولت سیزدهم، اقدامات کارشناسی، حساب شده و اولویت داری به اجرا درآید که مسائل و بحران های جاری و روزمره، زمینه و پیش نیازهای تحول آفرینی در نظام آموزش وپرورش برقرار شود. به این جهت برای دوره چهارساله ۱۴۰۰-۱۴۰۴، بسته هایی از اهم برنامه ها و اقدامات اولویت دار مبتنی بر اسناد و سیاست های تحولی خصوصاً سند تحول بنیادین آموزش وپرورش و زیر نظام های مصوب آن تنظیم شده است. البته این برنامه به نحوی تنظیم شده که برنامه ها و اقدامات پیشران و اصلی ناظر به شرایط فعلی وزارت آموزش وپرورش را در برگیرد و در امتداد آنها کارهای واحدهای تابعه وزارتخانه باید در قالب زیر نظام ها و قوانین مصوب تدوین شود.

اقدامات فوری و اولویت دار
۱- تمهید شروع سال تحصیلی جدید و بازگشایی مدارس به نحو مناسب با رویکرد برنامه ریزی غیرمتمرکز (کوتاه مدت یک ماهه)
۲- تسریع واکسیناسیون فرهنگیان و دانش آموزان (کوتاه مدت ۳ ماهه)
۳- ارتقای کیفی خدمات و پوشش دسترسی سامانه «شاد» در جهت ارتقای کیفیت و ایجاد عدالت آموزشی (کوتاه مدت ۶ ماهه)

اقدامات ارتقای کیفیت و عدالت آموزشی
۱- توزیع هدفمند و عادلانه بودجه وزارت آموزش وپرورش با رویکرد تقویت صف و مناطق محروم
۲- تقویت مدارس دولتی ویژه (نظیر سمپاد، نمونه دولتی و هیئت امنایی) با تخصیص سرانه حمایتی در عین توجه جامع به استعدادهای کشور در قالب طرح «شهاب»
۳-تقویت مدارس دولتی خصوصاً در بخش کیفیت خدمات آموزشی و پرورشی با اتخاذ سیاست «مدرسه محوری» و افزایش اختیارات مدیریت مدرسه و برخورداری از سرانه حمایتی ناظر به عملکرد مثبت آن
۴- طراحی و اجرای بسته های عدالت آموزشی - تربیتی (تبعیض مثبت) برای جامعه هدف مناطق روستایی، محروم و مرزی و حاشیه شهرها با استفاده از الگوی لکه گذاری شکاف آموزشی
۵-تدوین و اعمال پیوست های عدالت تربیتی و نصیب آموزشی در همه اقدامات و برنامه های وزارت آموزش وپرورش بمنظور رعایت ملاحظات تضمین کننده دسترسی برابر همه به فرصت ها و توجه به تفاوت های محلی و جنسیتی و فردی آموزشی-تربیتی
۶- استفاده از بستر مجازی بعنوان جبران و مکمل آموزش وپرورش حضوری بمنظور توسعه فرصت های آموزشی و پرورشی ملی و بین المللی برای کودکان و نوجوانان و اولیا با در نظر گرفتن پیوست تربیتی و فرهنگی لازم برای رفع تهدیدات فضای مجازی و باتوجه به اقتضائات دوره کرونائی و پساکرونا
۷- طراحی و اجرای سامانه تسهیل خدمت تربیتی داوطلبانه و جهادی فردی و گروهی
۸- تقویت و فراگیرسازی اجرای طرح «شهاب» در همه مدارس با تجمیع و به کارگیری همه امکانات و شرایط لازم برای شناسایی و هدایت استعدادهای برتر
۹- پیاده سازی نظام ملی سنجش و ارزشیابی و پایش همه جانبه خدمات تربیتی و آموزشی دانش آموزان، معلمان و دانشجو معلمان و مدارس و دیگر نهادهای آموزشی و پرورشی برمبنای استانداردها و فاکتورهای بومی
۱۰- طراحی و پیاده سازی نظام جامع مشاوره و شناسایی و هدایت استعدادهای تحصیلی و شغلی و بازطراحی شاخه ها و رشته های تحصیلی برمبنای آن و آمایش سرزمینی
۱۱- تحقق تربیت همه ساحتی با تاکید بر متناسب سازی حجم و محتوای کتب درسی و ساعات و روزهای آموزشی با توانمندی ها و خاصیت های دانش آموزان، بهره گیری از روش های روزآمد و فعال و خلاق و بهره گیری از تجهیزات و تکنولوژی های جدید آموزشی و تربیتی در امتداد اهداف
۱۲- طراحی و ساخت مدارس جدید بعنوان محیط تربیتی - اجتماعی بصورت مدارس چندمنظوره با کاربری های آموزشی و فرهنگی و ورزشی با همکاری نهادهای متولی
۱۳- اجرای نظام دوری در دوره ابتدایی بصورت داوطلبانه و با اختیار سپاری به مدرسه و با در نظر گرفتن ملاحظات مربوط به حفظ کیفیت خدمات آموزشی و پرورش
۱۴- بهره گیری از ظرفیت نهادهای ذی ربط حاکمیتی و وقف، هبه و نذر برای ایجاد فرصت دسترسی برابر به خدمات با کیفیت آموزشی و پرورشی دانش آموزان مشمول در عین حفظ کرامت و اقتضائات بومی و تربیتی
۱۵- توانمندسازی و مشاوره تربیتی ویژه والدین خصوصاً با استفاده از ظرفیت های یادگیری میکرو و فضای مجازی
۱۶- ایجاد فرصت بهره مندی و تقویت کارهای متنوع فردی و گروهی تربیتی با تاکید بر ورزش و تربیت بدنی، مهارت آموزی، هنری - فرهنگی و جهادی در بستر مدارس در امتداد تحقق ساحت های شش گانه تعلیم و تربیت با تمرکز بر کارهای در رابطه با کتاب و اردو با استفاده از ظرفیت های درون وزارتخانه ای و فرا وزارتخانه ای ازجمله کانون پرورش فکری کودکان و نوجوان بمنظور توسعه تجربیات
۱۷- پشتیبانی از نهادهای مردمی و خودجوش و مؤسسات نوآوری و الگوسازی تربیتی بمنظور غنی سازی موقعیت های تربیتی معلمان، دانش آموزان و والدین

اقدامات حکمرانی تربیتی
۱- الکترونیک سازی و هوشمند سازی خدمات و فرآیندها و حذف واحدهای زائد واسط میان ستاد وزارتخانه و مدرسه در امتداد تقویت زیرساخت های تنظیم گری و نظارت و کوچک و چابک نمودن وزارتخانه و دستگاه های تابعه
۲- راه اندازی سامانه شناسایی و ارزیابی افراد شایسته جهت تصدی مدیریت های آموزشی و پرورشی بوسیله کانون های ارزیابی و تهیه بانک اطلاعات جهت انتصاب در لایه معاونین وزارتی، مدیران کل ستادی و استانی
۳- اصلاح و بهسازی فاکتورهای سامانه جذب مدیران مدارس و برگزاری کانون های ارزیابی مدیران بصورت استانی بمنظور بهینه سازی کیفیت مدیریت مدرسه با تاکید بر جوان گرایی
۴- راه اندازی سامانه شفافیت وزارت آموزش وپرورش بمنظور شفاف سازی رویه ها و فرآیندها و ارائه گزارش عمومی، برخط و بهروز از مواردی همچون قوانین و مقررات آموزشی، آمارهای نظام آموزشی در شاخص ها و مؤلفه های مربوطه، مجوزها، قراردادها و گزارش مالی شرکت ها، سازمان های وابسته و کلیه مدارس
۵- اعمال سیاست رفع تعارض منافع در کلیه سطوح مدیریتی وزارت آموزش وپرورش
۶- اعمال نظارت مدیریتی و آموزشی - تربیتی بر مدارس غیردولتی و رتبه بندی ایشان برمبنای مؤلفه های مربوطه و اطلاع رسانی نتایج در امتداد تضمین کیفیت خدمات آموزشی و پرورشی
۷- اجرای سیاست مدرسه محوری بصورت مرحله ای و باتوجه به آمادگی های محلی با ارائه اختیارات لازم ازجمله در انتخاب معلمان از میان معلمان موجود و حمایت مضاعف در قبال عملکرد مثبت آموزشی، پرورشی، مدیریتی و اقتصادی
۸- اهتمام به فعال سازی ظرفیت های قانونی «شورای عالی آموزش وپرورش» بمنظور اجرائی سازی سند تحول بنیادین آموزش وپرورش کشور
۹- احیا و تقویت «شوراهای استانی و منطقه ای آموزش وپرورش» در امتداد تقویت قاعده گذاری، حمایت و نظارت محلی و نقش آفرینی فعال خانواده ها و فرهنگیان
۱۰- طراحی و پیاده سازی سامانه مشارکت فرهنگیان در ارائه ایده ها و حل مسائل تربیتی ملی و محلی (میان مدت یک الی دوساله) طراحی و راه اندازی «معاونت راندمان و اقتصاد وزارت آموزش وپرورش» با هدف برنامه ریزی و راندمان منابع موجود و ایجاد منابع جدید به نفع توسعه کیفی تعلیم و تربیت
۱۱- اجرائی سازی سیاست چندتالیفی کتاب های درسی و بسته های یادگیری بمنظور ارتقای کیفیت آنها در قالب اهداف دوره های تحصیلی و اسناد بالادستی با حفظ شأن حاکمیتی وزارت آموزش وپرورش

اقدامات انگیزه بخشی و توانمندسازی نیروی انسانی خصوصاً معلمان
۱- جبران کمبودهای فوری نیروی انسانی مورد نیاز از روش های تامین زودبازده و کم لطمه کوتاه مدت با انگیزه بخشی بوسیله پرداخت منظم و بموقع حق الزحمه های مربوطه
۲- ساماندهی نیروی انسانی موجود وزارت آموزش وپرورش به لحاظ توزیع کمی و کیفی جغرافیایی و جنسیتی
۳- پیش بینی و برنامه ریزی برای تربیت، توانمندسازی و تامین نیروی انسانی مورد نیاز وزارت آموزش وپرورش از مسیرهای قانونی تربیت معلم (دانشگاه فرهنگیان و دانشگاه شهید رجایی) با تمهید استلزامات لازم برای ارتقای کمی و کیفی این دانشگاه ها بوسیله کیفیت بخشی به آموزش های بدو خدمت خصوصاً آموزش های مجازی، تسریع در فراخوان و جذب اعضای هیئت علمی باصلاحیت مورد نیاز، ساماندهی فیزیکی و جغرافیایی پردیس ها، بازطراحی برنامه های درسی متناسب با اسناد تحولی وزارت آموزش وپرورش و آخرین تغییرات برنامه درسی مدارس و کتاب های درسی و تربیت معلمان چندساحتی و چندمهارتی، فراهم کردن فرصت کارورزی برای دانشجو معلمان به نحوی که در طول تحصیل
۴- توانمندسازی معلمان و مدیران مدارس موجود با رویکرد کسب صلاحیت های مهارتی، اخلاقی و تربیتی و فعال شدن در تولیدات نوآورانه آموزشی و پرورشی
۵- بازطراحی صندوق ذخیره فرهنگیان و اساسنامه آن با رویکرد تعیین وضعیت حقوقی و ارتقای شفافیت و رفع تعارض منافع برای تقویت بنیه مالی فرهنگیان شاغل و بازنشسته و رفع مشکلات معیشتی آنها و با اجرای بند ک ماده ۱۲ قانون بودجه سال ۱۴۰۰
۶- پیگیری تصویب و اجرای طرح رتبه بندی علمی و تربیتی معلمان متناسب بصورت گام به گام در قالب اسناد تحولی و اعتبارات تخصیص یافته سالانه با تاکید بر مقطع ابتدایی بمنظور تکریم معلمان شایسته و دارای صلاحیت و ارائه امتیازات غیرمادی به ایشان
۷- پیگیری همسان سازی حقوق اعضای هیئت علمی دانشگاه فرهنگیان
۸- تسهیل راه اندازی و فعالیت قانونی نهادهای صنفی و علمی معلمان با به رسمیت شناختن شأن و حق کنشگری و اظهارنظر تخصصی آنها در ساختارهای سیاستگذاری و تصمیم سازی حوزه آموزش وپرورش رسمی و عمومی برای دفاع قانونمند از حقوق فرهنگیان و کمک به بهبود کیفیت و عدالت آموزشی و پرورشی
۹- پیگیری اختصاص مسکن با کیفیت و ارزان برای فرهنگیان فاقد مسکن خصوصاً زوج های فرهنگی جوان
۱۰- طراحی و اعمال شیوه های ارزیابی کیفی دانشجو معلمان و مهارت آموزان ماده ۲۸ پیش از ورود به خدمت بمنظور ارتقای کیفیت و توانمندی های نیروی انسانی ورودی آموزش وپرورش میان مدت)

اقدامات تمهیدی
۱- تسریع در استقرار کامل سازمان ملی تعلیم و تربیت کودک برای سازماندهی و حل مسائل مهدکودک ها و مراکز تربیتی کودکان و تحقق اهداف تربیتی مدنظر
۲- تسریع در تدوین نسخه ترمیم شده سند تحول بنیادین آموزش وپرورش برمبنای مصوبه شورای عالی انقلاب فرهنگی و پیگیری پروسه بررسی و تصویب آن
۳- بازطراحی برنامه درسی ملی برمبنای اسناد از تولید برنامه های درسی و اهداف دوره های تحصیلی کنونی
۴-تدوین پیش نویس بخش آموزش وپرورش لایحه برنامه هفتم توسعه کشور با نگرش هماهنگی بین بخشی
۵-پیگیری برای تهیه پیش نویس لوایح قانونی مورد نیاز برای اجرائی سازی مفاد و راهکارهای سند تحول بنیادین آموزش وپرورش بوسیله اصلاح قوانین موجود یا تدوین قوانین جدید کوتاه مدت
۶- تدوین سند استراتژیک تعلیم و تربیت کودک و مبنای نظری آن از دیگر اقدامات ذکر شده در برنامه وزیر پیشنهادی آموزش و پرورش به حساب می آید.
منبع:

1400/05/25
14:05:01
0.0 / 5
461
این مطلب را می پسندید؟
(0)
(0)

تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب
لطفا شما هم نظر دهید
= ۲ بعلاوه ۲

لینک دوستان مدیریت آموزش

تگهای مدیریت آموزش

olms.ir - حقوق مادی و معنوی سایت مدیریت آموزش محفوظ است

مدیریت آموزش

آموزش آنلاین