سرانجام پرداخت فوق العاده ویژه تا سقف ۵۰ درصد برای فرهنگیان به كجا رسید؟

سرانجام پرداخت فوق العاده ویژه تا سقف ۵۰ درصد برای فرهنگیان به كجا رسید؟

مدیریت آموزش: حدود یک ماه است که موضوع «پرداخت فوق العاده ویژه تا سقف 50 درصد» به یکی از مطالبات و دغدغه های جامعه فرهنگیان تبدیل گشته و بازتاب قابل توجهی در شبکه های اجتماعی پیدا کرده تا جایی که وزارت آموزش و پرورش وعده داده است اقدامات و پیگیری هایی برای تسری این فوق العاده تا سقف 50 درصد انجام دهد و همچنان این مساله را در دستورکار دارد.


به گزارش مدیریت آموزش به نقل از ایسنا، رئیس سازمان برنامه و بودجه، ۲۷ اردیبهشت ماه در لایو اینستاگرامی خود به جریان معوقات فوق العاده ۵۰ درصد اشاره نمود. برمبنای فصل دهم قانون مدیریت خدمات کشوری، این امکان وجود دارد که دستگاه های اجرائی فوق العاده شغل تا ۵۰ درصد را باتوجه به منابع مالی اعمال کنند. نوبخت در این رابطه اظهار داشت که این امتیاز از اواخر سال ۱۳۹۸ از طرف سازمان برنامه و بودجه ابلاغ گردیده و آنرا اجرا شده می دانند ولی اگر دستگاهی است که هنوز فصل دهم برای آن اجرا نشده، اعلام نماید تا اجرا شود.
در قسمتی از سخنان رییس سازمان برنامه و بودجه به این مساله اشاره شد که « نکته دیگر ۵۰ درصد فرهنگیان است که این ۵۰ درصد فوق العاده ویژه بطور ناقص اجرا شد؛ نه این طور نیست باید کامل اجرا شود. ما منابع مالی را آماده کردیم و من به وزیر محترم آموزش و پرورش هم تاکید می کنم که این کار صورت گیرد.»
بعد از آن بود که درخواست هایی پیرامون اعمال فوق العاده ویژه به وجود آمد. حتی برخی فرهنگیان معتقد بودند که " وزارت آموزش و پرورش نسبت به اعتراضات به حق فرهنگیان واکنشی نشان نمی دهد و تنها وعده می دهد و فریبکاری می کند."
هفتم خردادماه، سلیمان زاده، رییس مرکز برنامه ریزی منابع انسانی و امور اداری آموزش و پرورش باتوجه به ابهامات بوجود آمده برای برخی فرهنگیان درباب «افزایش ۵۰ درصدی فوق العاده ویژه همکاران، از محل امتیازات فصل دهم قانون مدیریت خدمات کشوری»، به تشریح روش اجرای این مصوبه در آموزش و پرورش پرداخت.
به سبب تصویب نامه ۱۵ بهمن ماه ۱۳۹۳ هیئت وزیران، اجازه پرداخت فوق العاده ویژه مشاغل تخصصی، موضوع بند «۱۰» ماده «۶۸» قانون مدیریت خدمات کشوری، برای کارکنان ستادی وزارتخانه ها و سازمان های مستقل زیر نظر رییس جمهور که انجام فعالیت و وظایف تخصصی، ستادی، تحقیقاتی و حساس را به عهده داشتند برای حداکثر ۲۵درصد از مشاغل که واجد شرایط و خاصیت های مطرح شده در بند مذکور بودند، با احتساب مشاغلی که به تصویب هیئت وزیران رسیده است، متناسب با کارآیی و اثر بخشی کارکنان ستادی دستگاه های مشمول، حداکثر تا ۳۵ درصد حقوق و فوق العاده های مستمر، مشروط به اعمال اصلاحات ساختاری، نیروی انسانی، فناوری و واگذاری امور به بخش غیر دولتی(احکام مذکور در این قانون) و استفاده از منابع حاصل از صرفه جویی های به عمل آمده و همین طور وجود اعتبار و تأیید سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور به نحوی که متوسط پرداختی به کارکنان آن دستگاه از ۶۰درصد سقف تعیین شده تجاوز ننماید، مجاز دانسته شده است.
وی ادامه داد: بر این اساس از تاریخ اول فروردین ماه ۱۳۹۵، به طور متوسط، ۲۱درصد «حقوق ثابت و فوق العاده های مستمر» تنها ۱۵ رشته شغلی مورد تأیید سازمان اداری و استخدامی کشور، افزایش پیدا کرد. مشمولان طرح طبقه بندی مشاغل معلمان کشور، از تاریخ اول مهرماه ۱۳۹۴، از افزایش «حق شغل» به میزان ۱۵، ۲۵، ۳۵و ۵۰ درصد و از تاریخ اول مهرماه ۱۳۹۸، از افزایش «حق شغل»؛ «حق شاغل» و «فوق العاده شغل»، تا ۵۰درصد برحسب رتبه شغلی، برخوردار شدند.
رییس مرکز برنامه ریزی منابع انسانی و امور اداری در ادامه به صدور احکام افزایش ۵۰درصدی «امتیازات فصل دهم قانون مدیریت خدمات کشوری» طبق مفاد مندرج در مصوبات مذکور، برای تمامی فرهنگیان اشاره و اصرار کرد که اما سقف پرداخت «فوق العاده ویژه» حداکثر ۵۰درصد حقوق ثابت و فوق العاده های مستمر است که هنوز برای افزایش آن مجوزی صادر نشده است. موضوع از طرف آموزش و پرورش درحال پیگیری است که بمحض حصول نتیجه به استحضار همکاران خواهد رسید. تا کنون هیچ مجوز جدیدی از طرف سازمان برنامه و بودجه، در خصوص «افزایش فوق العاده ویژه به میزان ۵۰ درصد» صادر نشده است و بمحض دریافت مجوز، مراتب طی بخشنامه ای جهت اجرا ابلاغ خواهد گردید. همچنین، هیچ نوع اعتباری در این خصوص، در ردیف های بودجه ای این وزارتخانه، پیش بینی نشده است.
وزیر آموزش و پرورش نیز در روز ۲۶خرداد درباره مطالباتی که بعد از سخنان دکتر نوبخت، در میان فرهنگیان در مورد فوق العاده ویژه، شکل گرفت سخن گفت و در این زمینه اظهار نمود: درباره فوق العاده ۵۰ درصد خطای لفظی رخ داد که دغدغه هایی به همراه داشت. یک فوق العاده شغل مربوط به فصل ۱۰ قانون مدیریت خدمات کشوری داریم که اسفند ۹۸ برمبنای تصمیم دولت شامل همه کارکنان دولت شد. ما قبلا دو نوبت رتبه بندی را از محل امتیازات این فصل بهره برده بودیم و معلمان بر حسب رتبه، درصدهای مختلفی گرفته بودند که پس از تصمیم دولت فوق العاده همه همکاران را به ۵۰ درصد رساندیم.
وی اضافه کرد: این تصمیم از اسفند ۹۸ اجرائی شده است. دکتر نوبخت مدتی پیش گفت وگوی اینترنتی داشت و صحبت از «فوق العاده ویژه» شد که گفته بودند به همه پرداخت کردند. ایشان منظورشان همان فوق العاده شغل ۵۰ درصدی فصل ۱۰ بوده است که آموزش و پرورش هم پرداخت کرده و بتازگی هم نامه ای به ما نوشتند که منظورشان همان مورد بوده است.
وزیر آموزش و پرورش افزود: اما فوق العاده ویژه، فوق العاده ای است که قبلا دولت تصویب کرده که به ۲۵ درصد از مشاغل تا سقف ۳۵ درصد و با میانگین ۶۰ درصد از نیروها پرداخت گردد که در همه دستگاههای اجرائی در حال انجام می باشد و ما هم این فوق العاده را پرداخت می نماییم. اما ارتقای آن به ۵۰ درصد از مطالبی است که این روزها درباره اش گفت و گو می شود و در دستور کار است. اگر منابعش تامین گردد برای همه کارکنان دولت اجرا می گردد. بخشی تلاش و پیگیری ماست و بخشی به منابع عمومی کشور مربوط می شود و امید است این تلاش ها ما را به نتیجه مناسبی برساند.
به گزارش مدیریت آموزش به نقل از ایسنا، شب گذشته، وزارت آموزش و پرورش نامه نگاری های انجام شده درباره فوق العاده ویژه را با سازمان امور اداری و استخدامی و سازمان برنامه و بودجه منتشر نمود.
در پاسخ دکتر نوبخت به نامه وزیر آموزش و پرورش آمده است که بعد از گله مندی فرهنگیان در فروردین سال ۱۳۹۹ نسبت به اجرای ناقص افزایش ۵۰ درصدی امتیازات فصل دهم قانون مدیریت خدمات کشوری، که با کسر کردن افزایش فوق العاده های ناشی از رتبه بندی معلمان در وزارت آموزش و پرورش علمیاتی شد، سازمان برنامه و بودجه با هدف جبران این نقیصه با صدور بخشنامه تاریخ هشتم اردیبهشت۹۹ به آن وزارت اجازه داد تا باردیگر نسبت به ترمیم رتبه بندی فرهنگیان و افزایش تا ۵۰ درصدی امتیازات مواد ۶۵ ۶۶، و ۶۸ فصل دهم قانون مذکور در سال ۱۳۹۹ اقدام نماید.
در این راستا برای پرداخت فوق العاده های قانونی به فرهنگیان، علاوه بر مبلغ ۲۲۰۰ میلیارد تومان اعتبار مورد نیاز طرح رتبه بندی که از اول مهر۹۸ اجرائی شد، بیش از ۷۸۰۰ میلیارد تومان نیز فقط برای ترمیم رتبه بندی معلمان و اجرای کامل آن از اول فروردین ۹۹ تامین اعتبار و به آن وزارتخانه علی رغم مشکلات بودجه ای پرداخت گردید.
در ادامه این نامه آمده است: با توجه به مجوز صادره و تامین اعتبار لازم برای اجرای کامل افزایش تا ۵۰ درصدی امتیازات مواد ۶۵، ۶۶ و ۶۸ قانون مذکور در ارتباط مجازی مورخ ۲۷ اردیبهشت ۱۴۰۰ در اظهار گلایه تعدادی از فرهنگیان در خصوص اجرای ناقص فوق العاده ویژه در وزارت آموزش و پرورش تاکید شد که باید بطور کامل اجرائی گردد که خوشبختانه در نامه ارسالی آن وزارتخانه انجام کامل تکالیف قانونی گزارش شده است.
همین طور در استمرار جبران قسمتی از خدمات باارزش فرهنگیان در سال های ۱۳۹۸ و ۱۳۹۹ که به آنها اشاره شد خوشبختانه برای سال ۱۴۰۰ نیز این جبران در قالب اجرای نظام رتبه بندی معلمان تامین اعتبار شده است که بعد از تصویب مجلس محترم از اول فروردین ۱۴۰۰ قابل پرداخت خواهد بود.
به گزارش مدیریت آموزش به نقل از ایسنا، رییس مرکز برنامه ریزی نیروی انسانی وزارت آموزش و پرورش تصریح کرده است که پیگیری موضوع افزایش فوق العاده ویژه ۵۰ درصدی فرهنگیان، همچنان در دستور کار وزارت آموزش و پرورش قرار دارد و بمحض حصول نتیجه مطلوب، اطلاع رسانی صورت خواهد گرفت.
منبع:

1400/04/01
20:11:57
0.0 / 5
278
این مطلب را می پسندید؟
(0)
(0)

تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب
لطفا شما هم نظر دهید
= ۷ بعلاوه ۱

لینک دوستان مدیریت آموزش

تگهای مدیریت آموزش

olms.ir - حقوق مادی و معنوی سایت مدیریت آموزش محفوظ است

مدیریت آموزش

آموزش آنلاین