رئیس سازمان آموزش وپرورش استثنایی، تشریح كرد؛

۷ اصل بنیادین آموزش های نوین دانش آموزان با نیازهای ویژه

۷ اصل بنیادین آموزش های نوین دانش آموزان با نیازهای ویژه

معاون وزیر و رییس سازمان آموزش وپرورش استثنایی به تشریح 7 اصل بنیادین آموزش های نوین دانش آموزان با نیازهای ویژه در سازمان آموزش پرورش استثنایی پرداخت.


به گزارش مدیریت آموزش به نقل از مهر، سید جواد حسینی در نشست تخصصی مجازی آموزش به دانش آموزان با نیازهای ویژه دانشکده مطالعات جهان دانشگاه تهران، اظهار نمود: نظام آموزش وپرورش استثنایی، در کشور ما تاکید بر پرورش توانایی های دانش آموزان استثنایی یا به عبارت دیگر دانش آموزان با نیازهای ویژه دارد. دانش آموزان استثنایی، کودکان و نوجوانانی هستند که برای دستیابی به بالاترین حد توانایی های انسانی خود به خدمات توان بخشی و آموزشی ویژه نیاز دارند و در چنین تعریفی از دانش آموزان با نیازهای ویژه دو مفهوم کلیدی گوناگونی خاصیت ها و نیاز به آموزش ویژه وجود دارد. حسینی ضمن اشاره به اصول و بنیان های عملیاتی آموزش های نوین دانش آموزان با نیازهای ویژه در سازمان آموزش پرورش استثنایی، اظهار داشت: این اصول مبانی عملیاتی برنامه ریزی و سیاستگذاری های همکاران من در نظام آموزش به دانش آموزان با نیازهای ویژه است که تلاش می کنند خدمات آموزشی و توان بخشی را به ۷۸ هزار و ۶۰۴ دانش آموز با نیازهای ویژه در مدارس استثنایی و ۶۴ هزار و ۶۴۰ دانش آموز با نیازهای ویژه در مدارس پذیرای عادی در قالب برنامه تلفیقی فراگیر عرضه کنند. وی ادامه داد: آموزش های نوین به کودکان با نیازهای ویژه در ایران بر چند اصل اساسی و بنیادین استوارند که می توان آنها را مبانی نظری برنامه ریزی عملیاتی در سازمان آموزش وپرورش استثنایی دانست. این اصول عبارت اند از: آموزش به نوآموزان و دانش آموزان با نیازهای ویژه مبتنی بر توان بخشی است حسینی اظهار داشت: «توان بخشی» برای نوآموزان و دانش آموزان با نیازهای ویژه اساس و بنیان آموزش است. بعنوان نمونه تربیت شنیداری بعنوان یکی از جلوه های توان بخشی شنیداری کودکان کاشت حلزون شده، یکی از اقدامات ضروری برای نوآموزان لطمه دیده شنوایی پیش و حین ارائه آموزش های اکتسابی و آموزشگاهی است. وی افزود: در نگاه ما توان بخشی محدود به مفهوم کلاسیک آن نیست، بلکه رویکردها و تکنیک های جدید توان بخشی خصوصاً توان بخشی شناختی پیش و حین ارائه آموزش های مدرسه ای نیز استفاده می شود. تکنیک های بهبود کارایی حافظه فعال، تمرین های بهبود توانایی توجه و تمرکز، فعالیتهای مبتنی بر بازداری رفتاری و کارکردهای اجرائی را می توان جلوه های مهمی از توان بخشی شناختی دانست که در پروسه آموزش به نوآموزان و دانش آموزان مبتلا به اختلال یادگیری، دانش آموزان دیرآموز و نوآموزان و دانش آموزان کم توان ذهنی، ستون های محکم آموزش محسوب می شوند. نظام آموزشی دانش آموزان با نیازهای ویژه بر پروسه تلفیق و فراتر از آن فراگیر سازی استوار است رییس سازمان آموزش وپرورش استثنایی، خاطرنشان کرد: هم اکنون تمام کوشش های نظام آموزش وپرورش استثنایی تلفیق دانش آموزان با نیازهای ویژه در مدارس عادی است. بدین سان حالا ۶۴ هزار و ۶۴۰ دانش آموز لطمه دیده شنوایی، لطمه دیده بینایی و لطمه دیده جسمی حرکتی در مدارس عادی، مشغول به تحصیل هستند. تلفیق گام رسیدن به فراگیر سازی است. وی اظهار داشت: حالا با فراگیر سازی کامل چه به لحاظ مفهومی و چه از نظر عملیاتی فاصله بسیار زیادی داریم. اما چشم انداز ما چنین نقطه ای است و در راه برنامه ریزی چنین افقی را در نظر گرفته ایم. آموزش به کودکان با نیازهای ویژه در آموزش فردی شده (آی ای پی) استوار است حسینی اظهار نمود: برنامه آموزش فردی شده که در خیلی از کشورها در قالب یک قانون، تدوین شده است، در حقیقت شاکله اصلی اجرای فرایندهای آموزشی و توان بخشی برای دانش آموزان با نیازهای ویژه است. وی افزود: همکاران من در پروسه آموزش به کودکان با نیازهای ویژه و در قالب «آی ای پی» سطح فعلی عملکرد کودک را تعیین می کنند، هدف ها و غایت های قابل اندازه گیری کوتاه مدت، میان مدت و بلندمدت را برای کودک مشخص می کنند و روش های ارزشیابی و ارائه خدمات آموزشی و توان بخشی موردنیاز را مشخص می کنند. رییس سازمان آموزش وپرورش استثنایی اظهار داشت: درحالی که برنامه های آموزشی فردی شده از نظر قالب، فرمت و جزییات با یکدیگر تفاوت های بسیاری دارند اما تمامی این فرمت ها بر تدوین سند روشن، کاربردی و اخلاق بنیان برای آموزش، توان بخشی و ارزشیابی کودک استوارند. آموزش به دانش آموزان با نیازهای ویژه در ایران بر بهره گیری از رسانه های آموزشی و فناوری های روزآمد، استوار است حسینی ضمن اشاره به اینکه پدیده شوم کرونا در کنار همه مصیبت ها و مشکلات دلهره آور تاریخی که برای جامعه بشری اضطراب وعذابی شدید به همراه داشت، نظام آموزشی را باسرعتی شگرف در معرض چند تحول بی نظیرقرارداد. در کنار تغییرات سرسام آوری که با شیوع ویروس کرونا، در شیوه های ارتباطی، روش های تدریس و ارزشیابی رخ داد، نوآموزان و دانش آموزانی که ابزارهای ارتباطی همچون تبلت را در اختیار نداشتند در اثر اضطراب ناشی از عدم دریافت آموزش، مشکلات مضاعفی را تجربه می کردند. اما تولد طرح هدایت «هر دانش آموز یک تبلت هر تبلت یک مدرسه» در ایران مفهوم عدالت آموزشی را تا حد بسیار زیادی در صحنه عمل متجلی ساخت، بگونه ای که امروز ۲۵ هزار و ۱۸۳ تبلت بین دانش آموزان با نیازهای ویژه توزیع شده است و به زودی ۴ هزار و ۵۶۰ دستگاه تبلت دیگر نیز در اختیار این دانش آموزان در مدارس پذیرا قرار خواهد گرفت. فراتر از این تا حالا موفق شدیم در قالب این طرح ملی و با همکاری دستگاههای مختلف ۲۸۶ هزار و ۵۵ تبلت در میان دانش آموزان عادی کم برخوردار و محروم توزیع نماییم. آموزش به کودکان با نیازهای ویژه بر مداخلات بهنگام طلایی استوار است وی اظهار داشت: باور ما در آموزش وپرورش استثنایی این است که خدمات آموزشی و توان بخشی باید در نخستین فرصت و در بدو تشخیص شروع گردند. براین اساس آموزش های قبل از دبستان از بدو تولد در ساختار برنامه آموزشی سازمان آموزش وپرورش استثنایی تعریف شده است. دوره های آموزشی بدو تولد تا دو سال، ۲ تا ۴ سال، ۴ تا ۶ سال و پیش دبستانی، تجلی باور عمیق به مداخلات بهنگام است. نکته مهم آنکه هم اکنون در نظام آموزشی دوره قبل از دبستان الزامی نیست اما در آموزش وپرورش استثنایی دوره قبل از دبستان رسمی و الزامی است. رییس سازمان آموزش وپرورش استثنایی اضافه کرد: فراتر از این ساختار رسمی، در سازمان آموزش وپرورش استثنایی سند مداخلات بهنگام طلایی تدوین شده و با نگاهی نظام مند و منسجم درحال بازمهندسی فرایندهای ارزیابی و ارائه خدمات آموزشی و توان بخشی به هنگام به کودکان با نیازهای ویژه هستیم. آموزش به دانش آموزان با نیازهای ویژه بر مهارت آموزی و حرفه آموزی استوار است وی اظهار نمود: یکی از اهداف اساسی نظام آموزش ویژه که در اساسنامه سازمان آموزش وپرورش استثنایی بعنوان یکی از ماموریت های اصلی سازمان تعریف شده آماده سازی افراد با نیازهای ویژه برای کسب استقلال و کفایت های فردی و اجتماعی است. بی شک تحقق این امر بدون ورود به دنیای کار و اشتغال امکان پذیر نیست. حسینی اظهار داشت: براین اساس سازمان آموزش وپرورش استثنایی آموزش مهارت های حرفه ای و شغلی را بعنوان بخش کلیدی و اساسی برنامه های آموزشی به دانش آموزان با نیازهای ویژه تعریف نموده است. خیلی از دانش آموزان با نیازهای ویژه بعد از طی دوره ابتدایی وارد دوره متوسطه پیش حرفه ای و متوسطه حرفه ای می شوند و با نگاهی کاملاً کارکردی استانداردهای فنی در بازار کار را با نگاه بوم شناختی فرامی گیرند. هم اکنون بیش از ۱۷ هزار دانش آموز با نیازهای ویژه در حدود سه هزار کارگاه، مهارت های حرفه ای را در ۳۶ رشته فرامی گیرند. آموزش به کودکان با نیازهای ویژه خانواده محور است رییس سازمان آموزش وپرورش استثنایی اظهار داشت: در سازمان آموزش وپرورش استثنایی بر این باوریم که باید از ظرفیت والدین بعنوان به این عنوان که بیشترین دغدغه و نگرانی درباره فرزندانشان را دارند، بیشترین زمان ممکن را با فرزندانشان سپری می کنند و بیشترین شناخت ممکن را از خاصیت های شخصیتی و روش های برقراری ارتباط با فرزندانشان را دارند، استفاده نماییم. وی ادامه داد: ما والدین را متخصصان اصلی در پروسه آموزش و توان بخشی به دانش آموزان با نیازهای ویژه می دانیم. حالا در سازمان آموزش وپرورش استثنایی بسته های تحولی روشن و منسجمی درباره بهره گیری از ظرفیت والدین تدوین و طراحی شده که برمبنای آن برنامه های جدیدی همچون پارلمان والدین برای اولین بار تلاش می کنند علاوه بر بهره گیری از ظرفیت والدین در پروسه آموزش و توان بخشی با نگاهی مشارکت آفرین، آنان را در پروسه سیاستگذاری و برنامه نویسی نیز درگیر کنند.

1400/03/27
11:23:10
0.0 / 5
296
این مطلب را می پسندید؟
(0)
(0)

تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب
لطفا شما هم نظر دهید
= ۴ بعلاوه ۳

لینک دوستان مدیریت آموزش

تگهای مدیریت آموزش

olms.ir - حقوق مادی و معنوی سایت مدیریت آموزش محفوظ است

مدیریت آموزش

آموزش آنلاین