در گزارش مدیریت آموزش مطرح شد

اولویت صدمه های اجتماعی و نقشه خطر پذیری مدارس به روز است

اولویت صدمه های اجتماعی و نقشه خطر پذیری مدارس به روز است

مدیرکل امور تربیتی، مشاوره و مراقبت در مقابل صدمه های اجتماعی به تشریح وضعیت صدمه های اجتماعی دانش آموزی خصوصا در دوران انتشار کرونا و دوری دانش آموزان از محیط مدرسه پرداخت.


مسعود شکوهی مدیرکل امور تربیتی، مشاوره و مراقبت در مقابل صدمه های اجتماعی آموزش و پرورش در گفتگو با خبرنگار مهر در پاسخ به این پرسش که در زیست بوم جدید که کرونا بوجود آورده آیا به نظر شما نوع صدمه های اجتماعی دانش آموزی ‏نیز تغییر کرده است، ‬ اظهار داشت: با توجه ماهیت و خصوصیت و پیامد بیماری کرونا و اثرات فردی و اجتماعی آن بر دانش آموزان، معلمان و ‏والدین و به علت کاهش تعاملات اجتماعی و قرنطینه سبب گشته است که شکل ماهوی خیلی از صدمه های روانی – اجتماعی تغییر کند‬؛ بعضی از صدمه ها هم تشدید شود و برخی صدمه ها هم ‏نوپدید هستند‬ مثل نوع صدمه در حوزه فضای مجازی. احتمالاً نیاز است که به صدمه های ‏اجتماعی ناشی از ‏حضور در فضای مجازی و هم مسایل ارتباطی و مشکلات رفتاری بیشتر پرداخته شود.‏‎ وی افزود: تلاش در جهت حذف یا محدودسازی عوامل و زمینه های بروز و ظهور صدمه های اجتماعی ‏ناشی از فضای مجازی ‏به ویژه شبکه های پیام رسان خارجی و بازی های مخرب آنلاین همچون (‏چالش مو مو، نهنگ آبی و …) بعنوان راهکاری مؤثر ‏همواره مدنظر دست اندرکاران نظام تعلیم و ‏تربیت بوده است ‏. شکوهی اظهار داشت: این اداره کل در جهت مأموریت ذاتی خود همواره با رصد و ارزیابی از وضعیت بروز و ‏شیوع صدمه های روانی ‏‏– اجتماعی ناشی از فضای مجازی در دانش آموزان تلاش کرده‬ است با اجرای اقدامات و مداخلات ارتقایی، پیشگیرانه و ‏تخصصی و حمایتی در کشور بموقع زمینه را برای کاهش نتایج مذکور مهیا کند. تلاش برای ارتقای سواد رسانه ای دانش آموزان وی اقدامات در این راستا را ارتقای سواد رسانه ای در دانش آموزان در چارچوب ساعت درس رسمی و غیر رسمی برای حضور سالم ‏در دنیای مجازی و ‏مواجهه صحیح و آگاهانه با تهدیدات و صدمه های احتمالی، ‎تهیه و تدوین محتوای آموزشی، مهارتی و روان شناختی برای دانش آموزان کلیه دوره های تحصیلی جهت آشنایی ‏و ارتقای آگاهی ‏آنان با تهدیدات و صدمه های فضای مجازی (انواع صدمه های فرهنگی، اخلاقی، روانی – ‏اجتماعی، سلامت جسمانی، تحصیلی ‏و…) ‏‎، ‬ ‎توانمندسازی روانی – اجتماعی دانش آموزان در ارتباط با بهره گیری مناسب از فضای مجازی و مقابله در مقابل تهدیدات احتمالی، انجام غربالگری دانش آموزان برپایه ابزارهای روان شناختی برای دستیابی به نیم رخ روانی – اجتماعی آنان و ‏بررسی اثرات روان شناختی ناشی از مواجهه با صدمه های فضای مجازی از جمله‎ (‎مو مو و نهنگ آبی، اعتیاد ‏اینترنتی و…) ‏، ‬ ‎بهره گیری از ظرفیت تشکل ها ی دانش آموزان و همسالان در آموزش های ارتقایی و پیشگیرانه در برای ‏مصونیت آنان در ‏برابر صدمه های ناشی از فضای مجازی‎، ‎ارایه آموزش های ارتقایی به والدین در مورد والدگری صحیح وبرقرای ارتباطات موثر با فرزندان، انجام نظارت های دقیق ‏و برنامه ریزی صحیح برای فرزندان جهت بهره گیری مناسب آنان و مدیریت زمان در فضای مجازی و ‏انتخاب پیام رسان های ‏مناسب و ترجیحاً داخلی و هم ارتقای آگاهی آنان در مورد صدمه های فضای مجازی، ارائه آموزش های ارتقایی ویژه معلمان، مدیران و مربیان و مشاوران به منظور توانمندسازی آنان برای ارائه آگاهی ‏لازم به ‏دانش آموزان درمورد بهره گیری صحیح از فضای مجازی وارتقای آگاهی آنان در مورد صدمه های فضای مجازی ‏درقالب شبکه شاد‎، بهره گیری از ظرفیت شبکه شاد جهت ارائه آموزش های صحیح وجذاب برای جذب حداکثری دانش آموزان به فضای آموزشی ‏‏– تربیتی مجازی‎، ‬ ‎‏ پیشبینی اجرای فعالیت فرهنگی و هنری و علمی و آموزشی برای پر کردن اوقات فراغت تابستانی دانش آموزان ‏به صورت ‏مجازی و حضوری بابهره گیری از ظرفیت شبکه شاد برشمرد. معلمان در دوره ابتدایی ‏و متوسطه ‏دوم رابطان هسته های مشاوره‬ هستند مدیرکل امور تربیتی، مشاوره و مراقبت در مقابل صدمه های اجتماعی در پاسخ به پرسش دیگری در مورد اینکه همچنان یکی از کمبودهای عرصه مشاوره حضور این نیروها در دبستان هاست آیا این کمبود مرتفع ‏خواهد شد؟ ‎‬نیز بیان نمود: به منظور مرتفع شدن مشکل کمبود نیروی انسانی در دوره ابتدایی، این اداره کل از ظرفیت معلمان در دوره ابتدایی ‏و متوسطه ‏دوم بعنوان رابطان هسته های مشاوره و مربیان منتخب در مدارس فاقد مشاور استفاده می نماید.: به منظور مرتفع شدن مشکل کمبود نیروی انسانی‬ (مشاوره) در دوره ابتدایی، این اداره کل از ظرفیت معلمان در دوره ابتدایی ‏و متوسطه ‏دوم بعنوان رابطان هسته های مشاوره و مربیان منتخب در مدارس فاقد مشاور استفاده می نماید وی‬ اظهار داشت: این معلمان دارای رشته های ‏مرتبط بوده و به صورت داوطلبانه در عرصه مشاوره حضور پیدا کرده و بر مبنای چارچوب ‏مشخصی آموزش های مورد نیاز ‏تخصصی و عمومی قرار می گیرند. و ضمن ارائه آموزش های ارتقایی، با شناسایی و ‏ارجاع بموقع دانش آموزان در معرض ‏خطر به فرآیند خدمت رسانی در حوزه و جلوگیری از صدمه های اجتماعی ‏کمک می کنند.‏‎ شکوهی در پاسخ به پرسش دیگری در مورد اینکه آیا داده های آماری به روزی از میزان و نوع صدمه ها در حوزه دانش آموزی وجود دارد؟ اگر ‏ممکن است آنرا تشریح کنید؟ ‎نیز‬ اظهار نمود: بله- داده های داده های آماری به روزی از میزان و نوع صدمه ها از راه حاصل از داده های سامانه های ‏پورتال همگام آموزش ‏و پرورش (سامانه آزمون های غربالگری پایه و سلامت روانی – اجتماعی و سامانه پایش و ‏مدیریت صدمه های اجتماعی و ‏سامانه نماد)، اولویت صدمه های اجتماعی در مدارس را مشخص و نقشه ‏خطرپذیری را به روز ترسیم می کند. همینطور بخش ‏ثبت فراوانی صدمه های سامانه پایش هم میزان صدمه ها را به تفکیک و بر مبنای خدمات مددکاری اجتماعی ارائه می دهد.‏‎ آسیب های جدی دوره نوجوانی علل واحدی ندارند وی در پاسخ به این پرسش که این روزها برخی موارد از عدم دسترسی دانش آموزان به شبکه شاد یا گوشی هوشمند در فضای ‏مجازی بلد می شود مانند ‏خودکشی یک کودک در بوشهر و یا مرگ یک نوجوان کولبر و اینها خود ‏نوعی صدمه اجتماعی در حوزه وسیع تر را بوجود می آورد که ایجاد حس ناعدالتی در جامعه است که ورای واقعی یا غیرواقعی بودن اصل خبرها باز هم فضای مجازی با استفاده از صدمه هایی که ‏کودکان و نوجوانان می بینند، پای مدرسه و آموزش و پرورش را به میان می کشند… نظرتان درباره ‏این موضوعات چیست؟ ‏‎نیز‬ اظهار داشت: باید اذعان داشت بروز این گونه صدمه ها چون خودکشی و…، معمولاً علت واحدی نداشته و علل ‏متعددی سبب بروز و تشدید آن ‏می شوند. که از مهم ترین آن می توان (عدم نظارت و مسئولیت پذیری ‏مناسب والدین در خانواده به علل مختلف ‬ از‬ جمله‬ تشنج در خانواده، ‏از هم گسیختگی خانواده طلاق و…) ‬ باشد. دیگر‬ علت‬ خصوصیات روان شناختی دانش آموزان (صفات شخصیتی، بحران هویت، اختلالات ‏روانی، میزان ‏هوش و…)، و‬ یا فقر و مشکلات اقتصادی، عدم وجود مهارت های اساسی روان شناختی در والدین و ‏دانش آموزان و ‏دسترسی ناکافی به تفریحات سالم و دلخواه و کمبود امکانات لازم جهت غنی سازی اوقات فراغت و… است. نباید نقش و تاثیر سایر بخش های فرهنگی و مرتبط در جامعه را در مورد زمینه های ایجاد و ‏گسترش صدمه های اجتماعی ‏نادیده گرفت مدیرکل امور تربیتی، مشاوره و مراقبت در مقابل صدمه های اجتماعی افزود: نباید نقش و تاثیر سایر بخش های فرهنگی و مرتبط در جامعه را در مورد زمینه های ایجاد و ‏گسترش صدمه های اجتماعی ‏نادیده گرفت، ازاین رو حل مشکلات مورد بحث تنها در حیطه کار نهاد ‏تعلیم و تربیت نمی باشد و برای اجرا و مدیریت برنامه های ‏پیشگیرانه در این خصوص احتیاج به همکاری ‏و هماهنگی نهادهای گوناگونی می باشد و در این میان نهاد آموزش و پرورش یکی از ‏چند نهاد دخیل ‏می باشد فعالیت هاو برنامه های موثری در بستر مدارس اجرایی کنند‬ تا ‎دانش آموزان جهت مواجهه صحیح و آگاهانه با بحران های ناشی از چالش های روان شناختی ‏و‬ صدمه های اجتماعی با ارائه آموزش های ارتقایی و پیشگیرانه توانمند‬ شوند‬ و‬ همچنین‬ ‎با غربالگری و شناسایی بموقع دانش آموزان به خصوص در فوریت های روانی – اجتماعی (‏اورژانسی)، زمینه ارجاع آنان ‏به مراکز مشاوره ای درون و بخشی فراهم شود‬ یا‬ بر ‎براساس امکانات و ظرفیت های درون و بخشی امکان دریافت مددکاری و حمایتی دانش آموزان ‏با روند حمایت طلبی از مراکز ‏ارایه خدمات روان شناختی و مشاوره ای، نهادهای حمایتی و ‏قضایی و… آشنا گردند.‏‎ در محیط یاددهی و یادگیری باید محیطی پر نشاط برقرار باشد شکوهی اظهار داشت: باید ‎با ایجاد انعطاف پذیری در فرآیند یاددهی و یادگیری در مدارس و ایجاد محیطی پر نشاط زمینه را برای حضور شاداب دانش ‏آموزان فراهم شود‎‬ و همینطور ‎با توسعه و تقویت فعالیتهای فرهنگی و هنری در مدارس و زمینه برای غنی سازی اوقات ‏فراغت دانش آموزان (در قالب کانون های فرهنگی، جشنواره های فرهنگی و…) فراهم گردد.‏‎ وی بیان نمود: با عنایت به آنکه مدارس جایگاه بی بدیلی در ارائه فعالیتهای آموزشی، پرورشی، جامعه پذیری و کسب مهارت های اجتماعی ‏دانش آموزان، رشد تعاملات اجتماعی آنان با همسالان و جلوگیری از بروز صدمه های اجتماعی ایفا می نماید، بنابراین هر گونه برنامه ‏ریزی برای ارتقای سلامت روان و مهارت های روانی – ‏اجتماعی و آماده نمودن آنان برای حضور دنیای بزرگسالی و مصون ‏سازی آنان را در مقابل صدمه های ‏اجتماعی باید در بستر مدرسه توسعه و تقویت شود.‏‎ مدیرکل امور تربیتی، مشاوره و مراقبت در مقابل صدمه های اجتماعی در انتها اظهار داشت: با عنایت به منابع محدود مالی و نیروی انسانی آموزش و پرورش، ما نیاز آن داریم علاوه بر استفاده از ‏ظرفیت سایر نهادهای ‏رسمی و کشور از ظرفیت سازمان های مردم نهاد در سطح استان های کشور برای ‏پیشبرد برنامه و فعالیتهای سلامت روان و ‏پیشگیری از صدمه های اجتماعی بخصوص مناطق محروم و ‏در مناطق محروم و صدمه پذیر که دسترسی (آنلاین) بر خط هم ‏موجود نیست، استفاده کند‎. ‎دراین ‏خصوص چارچوب و روش های بهره گیری از مشارکت سازمان های مذکور در حال طراحی است که ‏امیدوارم بتوانیم در سال تحصیلی جاری این مهم را عملیاتی نماییم


منبع:

1399/10/02
17:34:36
5.0 / 5
1160
این مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)

تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب
لطفا شما هم نظر دهید
= ۸ بعلاوه ۱

لینک دوستان مدیریت آموزش

تگهای مدیریت آموزش

olms.ir - حقوق مادی و معنوی سایت مدیریت آموزش محفوظ است

مدیریت آموزش

آموزش آنلاین