حاجی میرزایی:

اطلس آموزشی برای هر مدرسه تدوین شود

اطلس آموزشی برای هر مدرسه تدوین شود

وزیر آموزش و پرورش در نخستین گفتگوی زنده با مدیران مدارس سراسركشور، سیاست های وزارت آموزش و پرورش در سال جدید تحصیلی را شرح داد.


به گزارش مدیریت آموزش به نقل از مرکز اطلاع رسانی و روابط عمومی وزارت آموزش و پرورش، عصر امروز محسن حاجی میرزایی در نخستین گفتگوی زنده با مدیران مدارس سراسر کشور که در دفتر وزیر و به صورت ویدئوکنفرانس برگزارشد، ضمن تشکر و قدردانی از تلاش مدیران در برگزاری امتحانات آخر سال تحصیلی گذشته و آماده کردن مدارس در شروع سال تحصیلی جدید اظهار نمود: جلسه امروز در نوع خود جلسه ای بی نظیر است. به هیچ طریقی نمی توانستیم تعداد 100 هزار نفر از مدیران مدارس را یکجا و در جلسه حضوری کنار یکدیگر جمع نماییم. ولی فضای مجازی این مجال را به ما داد تا با هم جمع شده و با تبادل دیدگاه ها و تجربیات به یک دیدگاه یکسان و هماهنگ برسیم تا نتیجه آن بهبود عملکرد و ارتقا پیش برد کارها باشد.
حاجی میرزایی افزود: از آنجایی که اغلب مأموریت های وزارت آموزش و پرورش نظیر تشکیل کلاس، فرآیند یاددهی و یادگیری دانش آموزان، ارتباط با خانه، خانواده و معلمان و... در درون مدرسه اتفاق می افتاده و سال جاری با عنایت به شرایط شیوع کرونا مجبوریم بخشی از فعالیت ها را به صورت حضوری و قسمتی دیگر را به صورت غیرحضوری به سرانجام برسانیم می توانیم بگوییم که در مقایسه با سال های قبل در سالی متفاوت هستیم.
وزیر آموزش و پرورش افزود: در سال تحصیلی جدید باید پیوند خانواده با مدرسه و ارتباط مدرسه با خارج از مدرسه بسیار پررنگ تر از سال های قبل باشد. به علت شیوع بیماری کرونا جامعه پیرامون ما جامعه ای نگران، ملتهب و حساس است و مدیران باید تلاش کنند تا با اطمینان بخشی به خانواده ها از حساسیت و نگرانی خانواده و دانش آموزان بکاهند.
وی با اشاره به اینکه در شرایطی قرار داریم که نمی توانیم تشخیص دهیم در هفته آینده چه اتفاقاتی را در مورد وضعیت بیماری در کشور پیش رو خواهیم داشت، خاطرنشان کرد: بروز یکباره هر وضعیت بحرانی و متفاوت می تواند نگران کننده، اضطراب آور و ترسناک باشد. اوضاعی که تاکنون تجربه نکرده ایم و شناخت کامل را در مورد آن نداشته ایم می تواند برای ما سردرگمی بیاورد و این خصوصیت سال تحصیلی جدید است. اما در کنار این جنبه های سخت، فرصتی برای ورود به مسائل نو در اختیار ما قرار داده شده است که می توانیم در عوض نگرانی، توانمندی های خویش را بالا ببریم و ظرفیت های خویش را افزایش دهیم.
وزیر آموزش و پرورش هدف برگزاری این نشست را تشریح و تبیین سیاست های آموزش و پرورش در سال تحصیلی جدید دانست و اظهار داشت: جامعه در پایین ترین سطح نظام تعلیم و تربیت با معلمان و مدیران مدارس به صورت دائمی در تماس است. اگر مدیران، معلمان و کادر مدارس در جریان سیاست های وزارتخانه باشند می توانند با خانواده ها صحبت کرده و ضمن تبادل نظرات از نگرانی خانواده تا حد زیادی بکاهند.
هیچ دانش آموزی نباید از آموزش دور بماند
حاجی میرزایی با اشاره به اینکه سیاست شروع سال تحصیلی سیاستی است که جنبه های ثابت، قطعی-حتمی و اختیاری دارد، اظهار داشت: نخستین و برجسته ترین اصل در سال تحصیلی جدید این است که هیچ دانش آموزی نباید از آموزش به دور باشد و مسئولیت محروم نماندن دانش آموزان ثبت نام شده بر عهده مدیر مدرسه است. این سیاست علل آموزشی، سیاسی، فردی و اجتماعی دارد و یک آزمون بزرگ برای جامعه فرهنگیان کشور است که باید مدیران دقت و نظارت کافی را بکار گیرند تا از آن با موفقیت و سربلندی کامل خارج شویم.
وی ادامه داد: برای دانش آموزان دور بودن از تحصیل امکان دارد سبب گریز از تحصیل یا در بهترین حالت افت تحصیلی شود. از طرفی وقتی دانش آموزان از مدرسه دور می شوند تحرک آنها کمتر شده و این مسئله در پیوند اجتماعی، عاطفی و روانی دانش آموز اثرگذار است. و مدیران باید در همه حال بر آموزش دانش آموزان نظارت داشته باشند تا سرمایه اجتماعی آموزش و پرورش را ارتقا دهند.
اولویت آموزش در مدارس کشور آموزش حضوری است
عضو کابینه دولت تدبیر و امید خاطرنشان کرد: ما اولویت را آموزش حضوری دانش آموزان در نظر گرفته ایم و مدارس هم باید اولویت را به آموزش حضوری دانش آموزان بدهند. خانواده ها بدانند بطور قطع ما هم نگران سلامتی دانش آموزان هستیم ولی می دانیم که هیچ آموزشی تاثیرگذارتر از آموزش حضوری نیست. امکان حضور در مدرسه و رویارویی چهره به چهره معلم و دانش آموز سبب درک متقابل معلم از دانش آموز و بالعکس می شود و این درک متقابل و فهم یکدیگر تنها در سایه ی آموزش حضوری امکان پذیر خواهد بود.
حاجی میرزایی با اشاره به اینکه مدرسه تنها کانون آموزش نیست، اظهار داشت: مدرسه کارکردهای متفاوتی دارد که یکی از آنها آموزش است، دانش آموزان در مدرسه برخوردهای اجتماعی را یاد می گیرند و تأثیر کارکردهای تربیتی و اجتماعی مدارس از کارکرد آموزشی بالاتر و ماندگارتر می باشد. اگر به گذشته برگردیم تاثیرات تربیتی مدرسه عمیق تر از آموزشی است. دور بودن از مدرسه در سلامت جسمی، روحی و اجتماعی دانش آموزان تأثیر دارد.
وزیر آموزش و پرورش دلیل دیگر پافشاری بر آموزش حضوری را دشواری های تنوع آموزش غیرحضوری دانست و بیان نمود: با فاصله گرفتن از آموزش حضوری با روش های متنوعی از آموزش روبرو خواهیم شد که هر یک از این روش ها دشواری های خاص خویش را دارد. برای مثال امکان دسترسی به ابزار هوشمند یا شبکه اینترنت برای همه یکسان نیست. فرصت زمانی دانش آموزان در حضور در فضای مجازی متفاوت می باشد، خانواده شرایط متفاوتی برای حضور فرزندانشان دارند و... ازاین رو باید تا جایی که می توانیم آموزش هماهنگ و حضوری داشته باشیم به خصوص در مقطع ابتدایی ضرورت حضور دانش آموزان در مدارس و ارتباط با معلم به صورت مستقیم بیشتر مشهود است.
وی اظهار داشت: سال تحصیلی جدید با سال قبل متفاوت می باشد. در سال قبل بیشتر از دو سوم سال و مطالب آموزشی را به صورت حضوری پیش برده بودیم اما سال جاری این شرایط را نداریم. ازاین رو باید از ابتدا بر روی حضور دانش آموزان به خصوص در دوران ابتدایی تاکید نماییم.
مدارس باید تحت هر شرایطی فعال باشند
حاجی میرزایی با تاکید بر اینکه فعال بودن مدارس تحت هر شرایطی، سیاست سوم این وزارتخانه است، اظهار داشت: تنها در صورتیکه مجموعه نهادهای فعال جامعه بسته شدند باید مدارس بسته شود. هدف از اتخاذ این سیاست این است که حلقه اتصال و پیوند ما با خانواده، دانش آموزان و معلمان برقرار باشد. مدرسه باید زنده و فعال باشد تا انجام کارها و برقراری ارتباطات راحتتر شود. حتی اگر تنها یک دانش آموز هم به مدرسه بیاد یا همه دانش آموزان بخواهند به صورت غیرحضوری درس بخوانند باز هم باید مدارس کشور فعال باشند.
اطلس آموزشی برای هر مدرسه تدوین شود
وی سیاست چهارم را ضرورت تدوین اطلس آموزشی در هر مدرسه خواند و خاطرنشان کرد: باید هر مدیر مدرسه بداند تمام دانش آموزان با چه شرایطی درس می خواند و از نظر تحصیلی در چه جایگاهی قرار دارند. ارتباط دانش آموزان را با معلمان برقرار کنند و از درستی انجام کار اطمینان حاصل کنند.
مدیران بر ضرورت حفظ ارتباط با خانواده دقت کنند
حاجی میرزایی با تاکید بر ضرورت ارتباط با خانواده ها اضافه کرد: ارتباط مستمر و مفید با خانواده پنجمین سیاست این وزارتخانه در سال تحصیلی جدید است و انتظار داریم مدیران بر ضرورت ارتباط با خانواده دقت داشته باشند. انجمن های اولیا و مربیان مدارس فعال تر از قبل عمل کنند و مدیران و معلمان تلاش کنند تا با خانواده بهتر ارتباط بگیرند. نظام آموزش کشور با یک جامعه بزرگ روبرو است که عملکرد آنرا داوری می کند. ازاین رو باید طوری عمل نماییم که در ذهن و قلب افراد جامعه اثرگذار باشد و خانواده ها اطمینان حاصل کنند که ما از هیچ تلاشی برای استمرار آموزش در این شرایط کوتاهی نخواهیم کرد.
رعایت پروتکل های بهداشتی مطابق با بخشنامه وزارت بهداشت در مدارس الزامی است
عضو کابینه دولت تدبیر و امید مراقبت حداکثر از رعایت دستورالعمل بهداشتی را در مدارس الزامی دانست و اظهار داشت: باید با همکاری وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و واحدهای استانی و شهرستانی آن وزارتخانه، آموزش های لازم را به دانش آموزان و خانواده ها در رعایت دستورالعمل ها و پروتکل های بهداشتی بدهیم. همینطور در معاونت تربیت بدنی و سلامت هم دستورالعمل ها و بروشورهایی تهیه شده که در شبکه شاد بارگذاری شده است و مدیران می توانند از آنها استفاده کنند.
وی ادامه داد: امسال130 میلیارد تومان اعتبار برای تجهیزات بهداشتی بین مدارس توزیع کردیم که 170 میلیارد تومان هم در ایام آینده به حساب مدارس واریز خواهد شد. یعنی درحدود 300 میلیارد تومان اعتبار سرانه مدارس در ارتباط با خرید تجهیزات بهداشتی می باشد. همینطور در هفته اول بازگشایی مدارس، تعداد 15 هزار مدرسه توسط ناظرین وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی کشور بازدید شده است گزارش ارسالی از بازدید ناظران به وزارتخانه از آن حکایت می کند که 80 درصد از موارد بهداشتی ذکر شده در پروتکل وزارت بهداشت در مدارس رعایت می شود
طبق سفارش وزارت بهداشت، وضعیت همه شهرها را یکسان و قرمز دیدیم
وزیر آموزش و پرورش اظهار داشت: با مشورت وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی تمام شهرها را در وضعیت یکسان و در یک شرایط تصور کردیم. وضعیت تمام شهرها را قرمز اعلام کردیم تا بتوانیم راحتتر و با مدیریت بیشتر کارها را پیش ببریم ما اعلام کردیم که همه جا را قرمز می گیریم تا راحتتر بتوانیم کارها را پیش ببریم. از طرفی شرایط سفید بسیار نگران کننده تر از قرمز است ازاین رو اگر در منطقه ای شیوع گسترده داشته باشیم وزارت بهداشت تعطیل اعلام می کند وگرنهدر دستورالعمل وزارت بهداشت گفته شده مطالعاتی نداریم که حضور در مدرسه باعت شیوع بیماری می شود ولی در مطالعات تأثیر منفی اثبات شده است، ازاین رو با رعایت پروتکل تاکید بر آموزش حضوری است. ما تلاش کردیم یک پروتکل را برای تمام کشور اعمال نماییم تا برای یادگیری و اجرا بهتر باشد.
به نگرانی خانواده ها اهمیت می دهیم
عضو کابینه دولت تدبیر و امید با اشاره به اینکه اهمیت به نگرانی خانواده ها و ایجاد آرامش در آنها از دیگر سیاست های این وزارتخانه است، اظهار داشت: مدیران به نگرانی خانواده اهمیت بدهند هیچ دانش آموزی نباید به اجبار در مدرسه حضور داشته باشد. وظیفه ما تنها آموزش است ولی حضور یا عدم حضور دانش آموزان در مدارس برعهده خانواده می باشد.
وزیر آموزش و پرورش اظهار داشت: مدیران دقت کنند که تصمیم خویش را به خانواده ها تحمیل نکنیم و اجازه دهیم ارتباط با خانواده بگونه ای برقرار شود تا بتوانیم با آرامش آنها را به آموزش حضوری دعوت نماییم. خانواده ها باید حس کنند که مدرسه مسئول آموزش فرزندانشان است ولی تصمیم گیری نهایی در مورد آموزش برعهده آنان می باشد.
معلمان در مدارس حضور داشته باشند
حاجی میرزایی با تاکید بر حضور معلمان در مدارس خاطرنشان کرد: وقتی اساس کار را بر آموزش حضوری قرار می دهیم. پس باید معلمان در مدارس حضور پیدا کنند و ضمن تدریس به صورت مجازی به دانش آموزان حاضر در مدرسه هم آموزش دهند.
محتوای درسی تمام پایه ها را در شبکه شاد بارگذاری کردیم
وزیر آموزش و پرورش استفاده از شبکه شاد را سیاست بعدی دانست و اظهار داشت: محتوای آموزشی تمام پایه ها و همه درس ها را تولید و در شبکه آموزش دانش آموز(شاد) بارگذاری کردیم. معلمان می توانند برای ارتقا فرآیند یاددهی -یادگیری از محتویات بارگذاری شده استفاده کنند.
مستندسازی تجربیات معلمان در سال تحصیلی جدید حائز اهمیت است
حاجی میرزایی اظهار داشت: سیاست بعدی این وزارتخانه مستندسازی تجربیات سال تحصیلی جدید است. تجربه سال جاری برای آینده سرزمین ما بسیار مهم می باشد و من اطمینان دارم معلمان برای ارتقا کیفیت آموزش از روش های مختلف استفاده می نمایند. و از مدیران می خواهم معلمان توانمند و خلاق را به ما معرفی کنند.
وی خاطرنشان کرد: در سال تحصیلی جدید ما آموزش ترکیبی را تجربه خواهیم کرد. یعنی بخشی از آموزش حضوری و بخشی از آن غیرحضوری خواهد بود، ازاین رو لازم است با حفظ اصول به بهترین و با کیفیت ترین آموزش برسیم. در این مورد به شورای مدارس اختیار دادیم تا با تصمیم گیری در شرایط بومی به ما کمک کنند و روش های خلاق و متنوع معلمان را برای ما ارسال نمایند تا ضمن مستندسازی بتوانیم از آنها استفاده نماییم.
هزینه استفاده از اینترنت شبکه شاد مجانی است
وی اظهار داشت: خوشبختانه با تصمیم رئیس جمهور دسترسی به اینترنت در بهره برداری از شبکه شاد برای همه مجانی شده است. شاد نرم افزاری است که بیشتر از 12 میلیون نفر عضو دارد و بیشتر از 16 میلیون نفر این اپلیشکن را نصب کردند و ظرفیت و قابلیت این شبکه در حال افزایش می باشد تا در زیست بوم جدید بتوانیم بهتر از قبل کیفیت آموزش را مدیریت کرده و ارتقا دهیم.
وزیر آموزش و پرورش در انتها سخنانش با اشاره به اینکه تمام مدارس به اینترنت متصل شده اند، اظهار داشت: امیدوارم همه دست به دست دهیم تا بتوانیم سالی با کیفیت و عملکرد بهتر را به همکاران فرهنگی، دانش آموزان و خانواده ها در سرتاسر کشور عرضه نماییم.
منبع:

1399/06/27
19:21:12
5.0 / 5
1884
این مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)

تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب
لطفا شما هم نظر دهید
= ۶ بعلاوه ۳

لینک دوستان مدیریت آموزش

تگهای مدیریت آموزش

olms.ir - حقوق مادی و معنوی سایت مدیریت آموزش محفوظ است

مدیریت آموزش

آموزش آنلاین