وزیر آموزش و پرورش:

دانشجویان دانشگاه فرهنگیان در نزدیكترین دانشگاه محل سكونتشان تحصیل كنند

دانشجویان دانشگاه فرهنگیان در نزدیكترین دانشگاه محل سكونتشان تحصیل كنند

به گزارش مدیریت آموزش وزیر آموزش وپرورش با اعلان اینكه در همه كشورهای دنیا بر پروسه گزینش معلمان حساسیت های ویژه ای وجود دارد، اظهار داشت: معلمان باید بتوانند خودرا با تغییرات جامعه همراه كنند.


به گزارش مدیریت آموزش به نقل از ایسنا، صبح امروز محسن حاجی میرزایی با حضور در دانشگاه فرهنگیان و در نشست صمیمی با رئیس و اعضای هیات رئیسه دانشگاه فرهنگیان ضمن اشاره به تأکیدات مقام معظم رهبری بر حساسیت انتخاب معلمان و آموزش نیروی انسانی آموزش وپرورش در این دانشگاه برای ورود به حرفه معلمی اظهار نمود: مهم ترین تمایز این دانشگاه با سایر دانشگاه ها این است که در دانشگاه فرهنگیان، معلمان و آینده سازان جامعه تربیت می شوند بدین سبب وجوه تدریس و طرح درس در دانشگاه فرهنگیان بسیار با اهمیت می باشد و با سایر دانشگاه های کشور متمایز است.


لزوم ارزیابی دانشجو معلمان حین تحصیل و پس از فارغ التحصیلی
حاجی میرزایی با اشاره به اینکه دانشگاه فرهنگیان باید برای تمام دانشجو معلمان حتی فارغ التحصیلان دانشگاه برنامه ریزی بلندمدت داشته باشد، اظهار داشت: به جهت حساسیت مسئولیت معلمان در جامعه و نقش تربیتی آنها در تربیت نسل آینده سازان، باید قادر باشیم دانشجو معلمان در حین تحصیل و چه در زمان فارغ التحصیلی ارزیابی نماییم و دانشگاه باید بر ارزیابی خروجی های دانشگاه تسلط و اشراف کامل داشته باشد.
وزیر آموزش وپرورش با اعلان اینکه دو روش جذب بوسیله کنکور و جذب بوسیله ماده ۲۸ در دانشگاه فرهنگیان وجود دارد، اظهار داشت: روش های جذب دانشجو معلمان طبق آخرین مصوبات دانشگاهی است که باید بامطالعه، تحقیق، ارزیابی و نظارت بر عملکرد، این دو گروه جذب شده از دانشجویان قادر به تشخیص این نکته باشیم که در کدام یک از این گروه ها انگیزه خدمت، تلاش در کار و راندمان بیشتر است و برای تقویت عملکرد این گروه ها چه برنامه هایی در پیش روی داریم.
عضو کابینه دولت تدبیر و امید با اشاره به حساسیت گزینش معلمان در تمام دنیا اشاره کرد: گزینش، تربیت نیروی انسانی و به کارگیری این نیروها بعنوان معلم در کشور، موضوعی است که در تمام دنیا اهمیت دارد. نقش معلم نقش برجسته ای است و باید برمبنای مطالعات و یافته های تطبیقی در دنیا پیش برویم و در تربیت دانشجو معلمان این مطالعات را به کار بگیریم.
وی ادامه داد: در کشور ما دو دانشگاه فرهنگیان و شهیدرجایی مسئولیت تربیت دانشجو معلمان رادارند بدین سبب لازم است که روسا و اعضای هیات علمی این دو دانشگاه باهم ارتباط داشته باشند و با تبادل تجربیات دو دانشگاه صلاحیت حرفه ای و تربیتی دانشجو معلمان و فارغ التحصیلان کشور ارتقا دهند.
وزیر آموزش وپرورش افزود: حرفه معلمی جزو یکی از حرفه هایی است که باید همیشه به روزرسانی شود. این عصر، بعنوان عصر فناوری ارتباطات شناخته شده است و دانش آموزان در سایه استفاده از تکنولوژی های جدید بسیار زبده تر از گذشته شده اند. در این شرایط ارتقای صلاحیت علمی و تربیتی معلمان اهمیت بالایی دارد. معلم باید بتواند خودرا هم پای تمدن پیش ببرد و دانشگاه فرهنگیان با نظارت و برنامه ریزی دقیق و اصولی، در به روزرسانی دانش دانشجو معلمان و فارغ التحصیلان بطور هدفمند عمل کند.


اعضای هیات علمی دانشگاه بدنبال ایجاد تحول در بهبود عملکرد دانشجویان باشند

دانشگاه فرهنگیان از تعارضات سیاسی دوری کند

حاجی میرزایی اظهار داشت: شیوع ویروس کرونا در کشور موجب ایجاد نگرانی، وقفه و تغییر درروش عملکرد آموزشی شد. کرونا بر روش آموزش دانشگاه هم بی تأثیر نبود و اعضای هیات علمی دانشگاه باید بامطالعه و پژوهش، درصدد ایجاد تحول در بهبود عملکرد دانشجو معلمان امسال باشند.
به گزارش مرکز اطلاع رسانی و روابط عمومی وزارت آموزش وپرورش، عضو کابینه تدبیر و دولت با تاکید بر اینکه آموزش وپرورش یک دستگاه سیاسی نیست و باید از سیاست زدگی در آن پرهیز نماییم، بیان کرد: همه ما در مقابل تعلیم و تربیت معلمان کشور مسئولیت داریم و باید در جهتی حرکت نماییم که دستگاه تعلیم و تربیت و بطور خاص دانشگاه فرهنگیان از تعارضات سیاسی به دور بماند و در کمال آرامش بتواند ماموریت های خودرا ادامه دهد. اگر مسئولان این دانشگاه حیات خودرا بر سیاسی بازی و فراز و نشیب سیاسی گره بزنند تنها نتیجه آن قربانی کردن دانشگاه فرهنگیان خواهد بود.
به گزارش مدیریت آموزش به نقل از ایسنا، وزیر آموزش وپرورش در بخش دیگری از سخنان خود با رئیس و اعضای هیات رئیس دانشگاه فرهنگیان؛ با اشاره به اینکه کارکرد محیط دانشگاه فراتر از انتقال دانش است، با تشکر از ارائه گزارش اعضای هیات رئیسه دانشگاه اظهار نمود: مقام معظم رهبری در مورد هیچ دانشگاهی به اندازه دانشگاه فرهنگیان حساسیت به خرج نمی دهند و حتی نام هیچ دانشگاهی را به اندازه دانشگاه فرهنگیان به زبان نیاوردند. این تاکید مکرر ایشان بااینکه برای ما خوشایند است ولی می تواند به معنای یک مسئولیت سنگین و خطیر اخروی و دنیوی باشد پس این مساله یک تکلیف قطعی الزامی است بدین سبب باید گزارش های ارائه شده از اعضای هیات علمی و اساتید دانشگاه به شکلی باشد که بتوانیم از آنها برای برنامه ریزی و تدوین سیاست های بعدی دانشگاه الهام بگیریم.
حاجی میرزایی اضافه کرد: یکی از مهم ترین فاکتورهای کارآمدی نظام مدیریت یک جمع مدیریتی توانایی آنها برای حل مسئله است. باید ارائه گزارش ها با این دیدگاه باشد که کدام مسئله را از مسائل و مشکلات دانشگاه توانستیم حل نماییم و مسئله حل شده تا چه حد می تواند بر آینده علمی و تربیتی دانشجو معلمان در دانشگاه فرهنگیان تأثیرگذار باشد.
وزیر آموزش وپرورش افزود: مسئولان دانشگاه باید بدانند که با یک ماموریت سنگین و سخت در تربیت نیروی متخصص و علمی روبرو می باشیم که برای رسیدن به نتیجه مطلوب، نیاز به نقشه راه داریم تا برمبنای آن دقیقا بدانیم که چه برنامه ای را در چه زمانی انجام دهیم.
عضو کابینه دولت تدبیر و امید اشاره کرد: دانشجو معلمان و فارغ التحصیلان دانشگاه فرهنگیان باید در مقایسه با دانشجویان و فارغ التحصیلان دانشگاه های دیگر متمایز باشند و ازنظر توانمندی و صلاحیت علمی و حرفه ای و کارآمدی از دیگر دانشجویان در جایگاه بالاتری قرار گیرند.
وی با اشاره به اینکه در تمایز فلسفه این دانشگاه با دانشگاه های دیگر شک نداریم ولی می خواهیم تمایز عمل را هم در این دانشگاه بدانیم و بفهمیم چه راهکارهایی دانشگاه فرهنگیان را در صدر دانشگاه های کشور خواهد نشاند، اظهار داشت: مگر ممکنست دانشجو را تعلیم دهیم و پس از فارغ التحصیلی به دنبال این نباشیم که این دانشجو چگونه در حال فعالیت است؟ و کارآمدی و اثربخشی دانشگاه را پیگیری نکنیم. در حقیقت اگر در یک مجموعه دانشگاهی ارزیابی درستی از اثربخش و کارایی محصول خود نداشته باشیم چطور می توانیم انتظار داشته باشیم هیات علمی و باقی افراد شاغل در دانشگاه، کیفیت عملکردهایشان را تشخیص بدهند.


ترتیبی اتخاذ شود تا دانشجویان دانشگاه فرهنگیان در نزدیکترین دانشگاه محل سکونت تحصیل کنند
وزیر آموزش وپرورش با تاکید بر اینکه آموزش وپرورش با مسئله کرونا، همزیستی مسالمت آمیز انجام داد و آنرا بعنوان یک بحران قبول کرده و آموزش را با شیوه های مختلف در این دوران آغاز نموده است، بیان کرد: توانستیم در شروع سال تحصیلی جدید با کرونا کنار بیاییم. بااینکه بنظر می رسد ساده ترین راه در مواجهه با ویروس کرونا این است که بگوییم آموزش غیرضروری است و باید متوجه خسارات ناشی از آموزش غیرحضوری هم باشیم. اصل را بر آموزش حضوری قراردادیم و در دانشگاه هم باید آموزش حضوری را تاکید نماییم و اهتمام نماییم دانشجو معلمان را حتی برای یک روز هم شده به کلاس بیاوریم. اگر هم در مورد خوابگاه برخی دانشجویان به مشکل و مسئله می رسیم باید ترتیبی اتخاذ نماییم تا این دانشجویان بتوانند در مدت بیماری کرونا در نزدیک ترین دانشگاه محل سکونت خود به تحصیل مشغول شوند و از آموزش حضوری برخوردار شوند.
وی با اشاره به شناسایی معلمان برتر و استفاده از تجربیات آنها اظهار داشت: مستندسازی سوابق گذشته کار ارزشمندی است. مستندسازی باید هم بر روی اسناد و هم بر روی معلمان برجسته صورت گیرد تا ماندگار شوند و برای نسل های بعدی نمونه عینی باشند.
وزیر آموزش وپرورش موفقیت دانشگاه فرهنگیان در زمان کرونا درزمینه چاپ و انتشار کتب و دانشجویان برتر و برگزیده در بین دانشگاه های دیگر کشور را قابل تحسین دانست و اشاره کرد: آموزش وپرورش مفتخر به حمایت مقام معظم رهبری است و بزرگ ترین مسئولیت کشور را دارد. باید از ثبات بهتری برخوردار باشد تا عرصه و جولانگاه سودجویان و دشمنان نشود.
او در آخر اظهار داشت: بعنوان کسی که چند دهه تجربه مدیریتی داشته ام می دانم که باتوجه به رهنمودهای مقام معظم رهبری هدف ما خیلی روشن است و اگر دانشگاه بخواهد گزارشی از اقدامات و عملکرد خود بدهد باید در مواردی که ایشان تاکید داشتند گام بردارد. برای مثال تربیت معلم تراز در دانشگاه از بیانات ایشان می باشد و باید تمام فکر و ذهنمان را متمرکز نماییم که چطور می توانیم سخن رهبری را به عمل درآوریم تا بتوانیم در این مورد به ایشان گزارش مطلوب و موردنظر را برسانیم.
منبع:

1399/06/26
14:05:38
5.0 / 5
1866
این مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)

تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب
لطفا شما هم نظر دهید
= ۴ بعلاوه ۳

لینک دوستان مدیریت آموزش

تگهای مدیریت آموزش

olms.ir - حقوق مادی و معنوی سایت مدیریت آموزش محفوظ است

مدیریت آموزش

آموزش آنلاین