اختلال ارتباط بین اعضای خانواده یكی از اشكالات خانواده ها

اختلال ارتباط بین اعضای خانواده یكی از اشكالات خانواده ها

به گزارش مدیریت آموزش معاون رئیس جمهوری در امور زنان و خانواده اظهار داشت: ۳ سال است كه برای انجام طرح گفت وگوی ملی خانواده با وزارت آموزش و پرورش گفتگو و رایزنی شده است و مبحث گفتگو بعنوان یكی از مهارت های مهم ارتباطی به خصوص در بُعد گفت وگوی بین نسلی مورد توجه قرار دارد.


به گزارش مدیریت آموزش به نقل از ایسنا، معصومه ابتکار، معاون رئیس جمهوری در امور زنان و خانواده در مراسم امضای تفاهم نامه همکاری مشترک این معاونت با کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان با اشاره به اینکه یکی از مأموریت های معاونت زنان مبحث تقویت و تحکیم مناسبات خانواده است، اظهار نمود: در این راستا مأموریت هایی از جانب رهبری در حوزه سیاست های کلی خانواده در دستور کار داریم. همینطور ماموریتی از سوی رئیس جمهوری تحت عنوان سیاست های اختصاصی را دنبال می نماییم و از سویی دیگر ماده ۱۰۲ قانون برنامه ششم توسعه را هم پیگیری می نماییم که به صورت خاص به مبحث خانواده و تحکیم خانواده توجه می کند.
معاون رئیس جمهوری در امور زنان و خانواده افزود: برنامه ها از راه ساز و کار فرابخشی ستاد ملی زن و خانواده که تحت نظر رئیس جمهوری است و همه دستگاه های اجرایی عضو آن هستند، دنبال می شود.
ابتکار اضافه کرد: ما به نوبه خود طی ۳ سال قبل یکی از مسایل در رابطه با خانواده را به صورت ویژه دنبال کردیم که مبتنی بر پیمایش هایی است که در زمینه خانواده انجام شده است. یکی از اشکالات خانواده ها اختلال ارتباطی بین اعضای خانواده است و ما به صورت خاص این اختلال ارتباطی را مورد هدف قرار دادیم و روی مهارت های ارتباطی و مهارت های زندگی خانواده کار کردیم و طرح گفت وگوی ملی خانواده در این حوزه شکل گرفت.
وی افزود: طرح گفت وگوی ملی خانواده یک شورای راهبری دارد که وزارت آموزش و پرورش یکی از مهم ترین اعضا و فعال ترین بخش های این شورا است. ۳ سال پیاپی است که در زمینه گفت وگوی ملی خانواده با وزارت آموزش و پرورش طرح مشترک داریم و مبحث گفتگو را بعنوان یکی از مهارت های مهم ارتباطی به خصوص در بُعد گفت وگوی بین نسلی مورد توجه قرار دادیم.
معاون رئیس جمهوری در امور زنان و خانواده در ادامه سخنان خود تصریح کرد: همینطور وزارت علوم در زمینه گفت وگوی خانواده یکی از گروه های هدف ما است که دوره هایی را برای تشکل های دانشجویی در زمینه مهارت های ارتباطی تحت عنوان سفیران فرهنگی داشتیم و همچنین با دستگاه های دیگر به فراخور شرایطی که وجود دارد، همکاری ها انجام شده است و تلاش شده تا لزوم پرداختن به مهارت های ارتباطی را پیش ببریم.
وی خاطرنشان کرد: خوشحالیم که امروز در تکمیل تصویری که دنبال شده است، همکاری با کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان را با عنایت به ظرفیت های این مرکز و ریشه هایی که کانون دارد را ادامه می دهیم. در کنار این مورد یکی از برنامه هایی که با وزارت آموزش و پرورش با جدیت دنبال شده است، بحث مهارت های زندگی و رفتاری برای کودکان و نوجوانان است و یکی از موضوعات مهمی است که می توانیم پیش ببریم. از طرفی مجموعه مستندات ۱۲ جلدی مهارت های زندگی برای مربیان تدوین شده است و آموزش و پرورش هم در شبکه شاد به این مورد ورود کرده است.
ابتکار اظهار داشت: همینطور طرح تاب آوری هم از طرح های موفق معاونت است که از دوره قبلی معاونت شروع شده است و این طرح با محوریت جوامع پر صدمه به مبحث زنان و خانواده توجه کرده است و امیدواریم بتوانیم در زمینه تاب آوری کارهای خوبی را با کانون انجام دهیم.
معاون رئیس جمهوری در امور زنان و خانواده تصریح کرد: ما مبحث خانواده و گفت وگوی بین نسلی و برقراری مفاهمه و درک مشترک بین نسل های مختلف جامعه ایرانی را بر مبنای پیمایش هایی که داریم برای جامعه ضروری می دانیم. از طرفی حالا مبحث ازدیاد جمعیت مطرح است و باید بدانیم لازمه تعادل جمعیتی و فرزندآوری خانواده پویا، سالم و شکوفا است که باید بر روی مهارت هایی که به انسجام درونی خانواده کمک نماید، خیلی کار نماییم و امیدوارم با کانون کارهای مشترکی را اجرایی نماییم و در این حوزه آمادگی کامل داریم.
اعلام آمادگی کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان برای همکاری با معاونت زنان
فاضل نظری، مدیرعامل کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان هم در حاشیه این مراسم اظهار نمود: این تفاهم نامه در دستور کار قرار گرفته است و به نظر می رسد این مقوله از جنس مقوله هایی است که به یک هم افزایی عمومی در سطوح مختلف نیاز دارد و به مثابه تعمیر کردن دیواری است که همه اجزای پیشینی و پسینی آن دیوار کنار همدیگر دیده شود و این اقدام خیلی خوب است و در شرایط موجود اقدام ناگزیری است که باید به آن توجه گردد.
مدیرعامل کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان اضافه کرد: کانون با عنایت به بضاعت، تجربه و عمق نفوذی که در جامعه مورد هدف دارد این آمادگی را دارد تا بتواند در جهت توسعه این مشارکت فارغ ازهر گونه نگاه سیاسی و زودگذر خدمت رسانی کند.
ارتقای دانش، مهارت و توانمندی های فردی، خانوادگی و اجتماعی اعضای خانواده با تاکید بر مولفه های گفتگو و تاب آوری بخصوص مادران و کودکان و نوجوانان در مناطق شهری و روستایی سراسر کشور از اهداف این تفاهم نامه مشترک است.
توسعه زمینه های همکاری برای ظرفیت سازی، هم افزایی منابع و امکانات و استفاده بهینه از این تفاهم نامه با مبحث ظرفیت های موجود در انجام امور مشترک و در جهت توان افزایی اعضای خانواده به امضا رسید.
محورهای همکاری مربوط به معاونت امور زنان و خانواده:
۱. حمایت مالی و معنوی از مجموعه طرح های کاربردی کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان هم راستا با اهداف معاونت و ناظر بر ارتقای تاب آوری کودکان و نوجوانان و مادران آنها
۲. معرفی و عضویت فرزندان خانواده های تحت پوشش طرح های زنان سرپرست خانوار، زنان روستایی، زنان صدمه دیده و در معرض صدمه به مراکز کانون
محورهای همکاری مربوط به کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان:
۱. آموزش مهارت های ناظر بر طرح های تاب آوری و گفت وگوی ملی خانواده معاونت امور زنان به نیروهای کانون پرورش فکری شامل کارشناسان، مربیان و مدرسان
۲. ترویج فرهنگ تاب آوری در بین خانواده ها (مخاطبان کانون) از راه فضای مجاری و رسانه های دیداری و شنیداری
۳. آموزش مهارت های ناظر بر تاب آوری به خانواده ها با همکاری مدرسان کانون
۴. همکاری در جهت نشر تولیدات رسانه ای معاونت (به لحاظ محتوا و ساختار تولیدی برای کودکان و نوجوانان به تایید مسؤلان کانون رسیده باشد)
۵. همکاری در جهت فرهنگسازی و ارتقای مهارت های گفتگو در بین خانواده ها از راه توانمندسازی کودکان و نوجوانان توسط مراکز کانون و فعالیتهای فرهنگی جاری در این مراکز
۶. همکاری در جهت تولید محتواهای آموزشی مناسب با کودکان و خانواده ها از راه کتاب، موشن، انیمیشن، فیلم و...
۷. عضویت فرزندان تحت پوشش طرح های ناظر بر زنان سرپرست خانوار، زنان روستایی، زنان صدمه دیده و در معرض صدمه و توانمندسازی دهیاران زن، به صورت مجانی و یا با احتساب تخفیف دوره ها در مراکز کانون
گفتنی است اجرای مفاد این تفاهم نامه در معاونت زنان و خانواده بر عهده معاونت برنامه ریزی و هماهنگی و در کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان بر عهده معاونت فرهنگی است. مدت اعتبار این تفاهم نامه از زمان انعقاد تا آخر شهریور ۱۴۰۰ است و در صورت تمایل طرفین قابل تمدید است.
این تفاهم نامه در ۷ ماده و ۲ نسخه به امضای معصومه ابتکار، معاون رئیس جمهوری در امور زنان و خانواده و فاضل نظری، مدیرعامل کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان رسید.
منبع:

1399/06/23
21:56:13
5.0 / 5
1837
این مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)

تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب
لطفا شما هم نظر دهید
= ۳ بعلاوه ۳

لینک دوستان مدیریت آموزش

تگهای مدیریت آموزش

olms.ir - حقوق مادی و معنوی سایت مدیریت آموزش محفوظ است

مدیریت آموزش

آموزش آنلاین