رئیس سازمان فنی و حرفه ای اعلام كرد

واگذاری ۸۰درصد آموزش های مهارتی به آموزشگاه آزاد تا آخر سال ۹۹

واگذاری ۸۰درصد آموزش های مهارتی به آموزشگاه آزاد تا آخر سال ۹۹

به گزارش مدیریت آموزش رئیس سازمان آموزش فنی و حرفه ای كشور از واگذاری ۸۰ درصد آموزش های مهارتی سازمان به آموزشگاه های آزاد فنی و حرفه ای تا آخر سال ۱۳۹۹ اطلاع داد.به گزارش مدیریت آموزش به نقل از وزارت تعاون، كار ور فاه اجتماعی، علی اوسط هاشمی در گردهمایی مجازی (ویدئوكنفرانس) مدیران ستادی و استانی سازمان فنی و حرفه ای كشور، از نگاه مسئولانه خانواده بزرگ سازمان آموزش فنی و حرفه ای در دو بخش دولتی و خصوصی كه با اختصاص ظرفیت و تجهیزات فیزیكی، انسانی و تخصصی به خدمت رسانی در حوزه سلامت فعالیت دارند، قدردانی نمود.
رئیس سازمان آموزش فنی و حرفه ای كشور در این گردهمایی از تولید و توزیع ۱۰ میلیون و ۱۳۵ هزار و ۷۴۳ عدد ماسك، ۱۹۶ هزار ۲۶۴ دست لباس ایزوله و گان و تعداد ۲۵۰ هزار و ۲۸۸ سایر اقلام بهداشتی مورد نیاز برای مبارزه با انتشار ویروس كرونا، توسط بخش دولتی و آموزشگاه های آزاد سازمان آموزش فنی و حرفه ای كشور تا ۲۴ فروردین ماه اطلاع داد.
هاشمی از واگذاری ۸۰ درصد آموزش های مهارتی سازمان به آموزشگاه های آزاد فنی و حرفه ای تا آخر سال ۱۳۹۹ اطلاع داد و اظهار داشت: سال ۱۴۰۰ می تواند با نقش آفرینی كانون و انجمن های صنفی «بهار آموزشگاه های آزاد» باشد.
وی با اشاره به نقش سازنده آموزشگاه های آزاد فنی و حرفه ای بعنوان شركای اصلی سازمان از فراهم شدن بسترهای اختصاص تسهیلات ارزان قیمت به آموزشگاه های آزاد اطلاع داد.
هاشمی اضافه كرد: در تعامل با معاونت اقتصادی وزارت تعاون، رایزنی مطلوبی برای اختصاص سهمی از اعتبار خسارت كرونا برای خرید خدمات آموزشی آموزشگاه های آزاد فنی و حرفه ای صورت گرفته است.
۴۲ برنامه محوری سازمان ابلاغ می شود
وی با تاكید بر اهمیت جریان سازی مهارت با اجماع گروه های هدف اظهار داشت: در سطح ملی، تعاملات خوبی با گروه های مرجع و نهادهای كلیدی همچون ستاد اجرای فرمان امام (ره)، كمیته امداد، سازمان بنادر، سازمان شیلات، اتاق های اصناف و تعاون و… صورت گرفته كه در تحقق ۴۲ برنامه محوری سازمان امسال كه بزودی ابلاغ می شود، نیازمند مشاركت همه گروه های جریان ساز هستیم.
هاشمی همینطور از «توسعه مهارت در جامعه كشاورزی و روستایی» كشور بعنوان یكی از سه برنامه اولویت دار سازمان آموزش فنی و حرفه ای در جهت جهش تولید اطلاع داد و اظهار داشت: بر پایه توانمندسازی مهارتی كشاورزان، ارزش اقتصادی كار بالا رفته و زمینه «مهاجرت معكوس» دانش آموختگان روستایی به روستاها ایجاد و سن كشاورزی در كشور كاهش خواهد یافت.
وی اضافه كرد: با عنایت به جامعه هدف چهار میلیون نفری كشاورزی دركشور اظهار داشت: در گام اول می توانیم آموزش مهارت در «استان های قطب كشاورزی» كشور را اجرایی نماییم.
رئیس سازمان آموزش فنی و حرفه ای كشور در ادامه از «توسعه مهارت دریا محور» بعنوان برنامه دیگر این سازمان با اولویت «۷ استان ساحلی برخوردار از منطقه آزاد» در جهت جهش تولید نام برد و تصریح كرد: قابلیت های دریایی كشور هنوزجایگزین نفت نشده است، اظهار داشت: تعامل خوبی با سازمان های بنادر و شیلات كشور صورت گرفته و زیرساخت های لازم فراهم خواهد شد.
وی با اشاره به ظرفیت بالای دبیرخانه توسعه سواحل مكران برای توسعه اشتغال در سیستان بلوچستان و هرمزگان بعنوان دو استان پایلوت امسال اظهار داشت: با تدوین برنامه آموزشی و مهارتی متناسب با جهت گیری های دبیرخانه مذكور می توانیم برای تأمین نیروی ماهر مورد نیاز آنها اقدام نماییم.
وی در ادامه «توسعه مهارت در ۷ استان با پایه مهارت پایین و نرخ بیكاری بالا» را سومین برنامه محوری سازمان در «سال جهش تولید» عنوان نمود و اضافه كرد: نقش «شركای اجتماعی» را در تحقق سه برنامه اصلی سازمان در سال جهش تولید بسیار مهم عنوان نمود.
هاشمی در ادامه به تسریع در برگزاری نشست هیأت نظارت مركزی بر آموزشگاه های آزاد فنی و حرفه ای و نهایی شدن آیین نامه آموزشگاه های آزاد فنی و حرفه ای تاكید كرد.
رئیس سازمان آموزش فنی و حرفه ای كشور در ادامه بر تمركززدایی از بودجه سازمان (اختصاص بودجه جداگانه به ستاد و استان ها) در رایزنی با سازمان برنامه و بودجه كشور به صورتی كه در سال ۱۴۰۰، شاهد تمركززدایی از بودجه سازمان باشیم، تاكید كرد.
وی با اشاره به به كارگیری راهكارهای درآمدزایی جدید برای سازمان اظهار داشت: باید سند درآمدزایی سازمان و ادارات كل استانی تدوین شود و مدیران كل استان ها در تعاملات استانی با اراده و پیگیری، نقش فعالی در درآمدزایی سازمان ایفا كنند.
رئیس سازمان آموزش فنی و حرفه ای كشور در ادامه بر اهمیت «شورای مهارت در استان ها» در ارتقای وزن اجتماعی مهارت تاكید كرد و اظهار داشت: باید طوری در استان به این مورد پرداخته شود كه مصوبات شورای مهارت استان در شورای توسعه و برنامه استان ها اجبار آور شود.
هاشمی اضافه كرد: هر استان باید برنامه خویش را برای «سفرهای استانی مقامات»، تدوین و به شورای توسعه و برنامه استان عرضه نماید تا در سفرهای استانی مقام معظم رهبری، رئیس جمهوری و دیگر مقامات «سهم مهارت» مشخص شود.
وی همینطور با اشاره به اینكه دبیرخانه «پارلمان مربیان وكارشناسان» سازمان شكل گرفته و فعال است، اظهار داشت: اصل در تصمیم گیری ها بر «خرد جمعی» است و هیچگونه دخالت مدیریتی در تصمیمات كارشناسان و مربیان نخواهیم داشت و بطور حتم از نظرات كانون و انجمن های صنفی آموزشگاه های آزاد، صاحبنظران و دیگر شركای سازمان در تصمیم گیری ها، استفاده می نماییم.
رئیس سازمان آموزش فنی و حرفه ای كشور در خاتمه «تمركززدایی» از سازمان را «تحول» دانست و اظهار داشت: توزیع قدرت و اختیار، امری اجتناب ناپذیر است و مدیران استانی باید به افزایش تعامل و مشاركت شركای اجتماعی، سمن ها، دانشگاه ها، انجمن ها و بخصوص شورای مهارت استان بیاندیشند.
گسترش خدمات مجازی سازمان فنی و حرفه ای كشور
وی با اشاره به اینكه انسان توانمند محور جهش تولید و توسعه پایدار می باشد، تصریح كرد: مهارت باید جزو الزامات ملی باشد. در شرایط فعلی نباید از رسالت آموزشی خود فاصله بگیریم و خدمات مجازی سازمان باید به راحتی در دسترس مخاطبان باشد.
رئیس سازمان آموزش فنی و حرفه ای كشور با تاكید بر اینكه «تغییر» و «بازنگری» و «تمركززدایی» در سازمان «الزام آور» و جدی است، اظهار داشت: این تغییر در حوزه آموزش و پژوهش ضرورتی اجتناب ناپذیر و در شرایط فعلی و تعطیلی مراكز آموزشی كشور، در حوزه مهارت آموزی نیازمند برنامه ای جامع هستیم كه پاسخگوی نیاز مخاطبان باشد تا جامعه را به تعطیلی سوق ندهد.
وی به نامگذاری سالجاری بعنوان «جهش تولید اشاره نمود و اظهار داشت: نگاه ما در سازمان آموزش فنی و حرفه ای از نیمه دوم سال ۱۳۹۸ به ارتقا و «جهش مهارت» بر پایه شكل گیری تغییر جدی و منطبق با نیاز زمان بوده است و ارتقای وزن مهارت در جامعه را همواره در گفتمان خود لحاظ كرده ایم.
وی اضافه كرد: فعلیت بخشیدن به مطالبه مقام معظم رهبری در جهش تولید با ارزش بخشیدن به انسانیتِ انسان توانمند (مجهز به توان علمی و توان مهارتی) محقق می شود.

1399/01/28
13:28:01
5.0 / 5
3053
تگهای خبر: آموزش , توسعه , خدمات , دانشگاه
این مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)

تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب
لطفا شما هم نظر دهید
= ۶ بعلاوه ۵

لینک دوستان مدیریت آموزش

تگهای مدیریت آموزش

olms.ir - حقوق مادی و معنوی سایت مدیریت آموزش محفوظ است

مدیریت آموزش

آموزش آنلاین