حاجی میرزایی خطاب به معاونان آموزش و پرورش:

اقدام برابر نتیجه نیست، برای پیشرفت روی نتایج فعالیت ها حساس شوید

اقدام برابر نتیجه نیست، برای پیشرفت روی نتایج فعالیت ها حساس شوید

به گزارش مدیریت آموزش وزیر آموزش وپرورش با اشاره به اینكه اقدام برابر نتیجه نیست، اظهاركرد: مجموعه ای كه روی نتایج خودش حساس باشد می تواند پیشرفت كند پس باید روی پروسه و نتایج تاكید شود.


به گزارش مدیریت آموزش به نقل از مهر، محسن حاجی میرزایی در گردهمایی مشترك شورای معاونان و مدیران كل آموزش وپرورش استان های كشور، اظهار نمود: در وزارت آموزش وپرورش مجموعه ای داریم كه از قدرت تحلیل و درك كافی و توانایی انجام كار برخوردار می باشد. وی ادامه داد: مشكلاتی امروز كشوربسیار مزمن و تاریخی است و مشكل بكركمتر داریم پس در آموزش وپرورش هم از این نوع مسائل داریم كه همچنان در زمان حمل شده و انباشته و پیچیده تر شده است. وزیر آموزش وپرورش اشاره كرد: حكمرانی موفق و توانمندی برای مدیریتی موفق به توانمندی حل پایدار مسائل وابسته است. حاج میرزایی با اشاره به مدیریت داشته ها و حسی كه به نداشتن ها وجود دارد، اظهار داشت: نداشته ها این قدر مسئولین را تسخیر كرده كه از داشته های خود غافل مانده اند درصورتی كه می توانیم با داشته ها، نداشته ها را هم حل وفصل نماییم. وی اشاره كرد: اساس تعالی داشتن تصویر روشنی از انتقال وضعیت است چونكه باید ازیك طرف ظرفیت ها را افزایش دهیم و از جانب دیگر نتایج را مدنظر قرار دهیم. حاجی میرزایی با اشاره به اینكه اقدام برابر نتیجه نیست، اظهار داشت: مجموعه ای كه روی نتایج فعالیت هایش حساس باشد، می تواند پیشرفت كند و باید بر روی پروسه و نتایج تاكید شود. وزیر آموزش وپرورش با تاكید بر اینكه بازگشایی شكوهمند مدارس اهمیت دارد، بیان كرد: نگرانی های موجود درباب كمبود فضاهای آموزشی و نیروی انسانی رفع گردد و این روزهای باقی مانده تماماً باید به پروژه مهر اختصاص داده شود.شوراهای آموزش وپرورش برگزار و از ظرفیت آن برای مهر شكوهمند استفاده شودحاجی میرزایی اذعان كرد: بازگشایی مدارس را به یك رویداد ملی تبدیل نماییم پس شوراهای آموزش وپرورش برگزار و از ظرفیت آن برای مهر شكوهمند استفاده گردد. ایشان سپس افزود: آموزش وپرورش باید نماد نظم باشد تا هركسی وارد مدارس و ادارات آموزش وپرورش می شود بداند وارد یك محیط فرهنگی شده است. وزیرآموزش وپرورش اشاره كرد: در ادامه فعالیت های پروژه مهر، ایمنی و بهداشت فضاهای آموزشی بسیار اهمیت دارد و باید تدابیر خاصی برای آن در نظر گرفته شود. ایشان سپس به بعضی از ابعاد مهم پروژه مهر در مدارس مانند سرویس دانش آموزی، ورزش صبحگاهی و شادی و نشاط در مدارس، تعامل با مسئولین محلی، تقویت پیوند دانش آموزان با خانواده، مشاركت عوامل مؤثر درآموزش وپرورش، ایمنی وسایل گرمایشی و... اشاره نمود. حاجی میرزایی اظهار نمود: طرح بوم بسیار مهم می باشد و باید این تجربه را با موفقیت پشت سر بگذرانیم و سازمان پژوهش و برنامه ریزی آموزشی باید بطور مداوم این برنامه را رصد كند. وی با اشاره به اینكه دستاوردهای نظام تعلیم و تربیت به اطلاع مردم رسانده شود، اظهار داشت: باید استقلال و اقتدار آموزش وپرورش حفظ شود و بعنوان وزیرآموزش وپرورش در این راه همراه و حمایت كننده شما خواهم بود. وزیر آموزش وپرورش اضافه كرد: اقامه نماز، فرهنگ قرآنی، هویت ملی، آموزش مهارت های زندگی، اجتماعی و ارتباطی بسیار اهمیت دارد و باید در مدارس مورد توجه قرار بگیرد. البته باید در این مسائل از اقدامات الزامی دوری كرد و بانشاط به دانش آموزان آموزش داده شود. حاجی میرزایی اشاره كرد: در تلاش هستیم تا در هفته های آینده شورای عالی آموزش و پرورش با ریاست رئیس جمهور اجرا شود. او همینطور در بخش دیگری از سخنان خود در این گردهمایی دو روزه اشاره كرد: بهره مندی انسان ها در پرتوی مواجهه با مشكلات آشكار می شود و این مواجهه عرصه بروز ظرفیت ها خواهد بود. الهام ما از قیام عاشورا این است كه مجموعه ما هم با مشكلاتی روبرو است كه از یك سو می تواند وسیله ای برای رفع مسئولیت باشد و از جانب دیگر در چنین عرصه هایی است كه خلاقیت ها و اندیشه های بزرگ ظهور می كند. حاجی میرزایی با اشاره به پروژه مهر، اظهار نمود: در ضمن چند ماه گذشته روزهای پركاری پشت سر گذاشته اید، كه از همه افرادی كه در ساماندهی نیروی انسانی و فضاهای آموزشی و همین طور برگزاری بازگشایی باشكوه مدارس تلاش كردند قدردانی می كنم. وی اشاره كرد: از شما مدیران كل درخواست دارم با بهره گیری از ظرفیت ها و امور خلاقانه را معرفی كنید تا همگی از تجارب هم بهره مند شویم. وزیرآموزش و پرورش اشاره كرد: نیمی از پاداش اختتام خدمت بازنشستگان فرهنگی پرداخت شده است و انشالله نیم دیگر آن در هفته های آینده پرداخت خواهد شد و درباب معوقات حق التدریس و سایر معوقات، مذاكرات و هماهنگی هایی انجام شده است كه در حال پیگیری هستیم تا سریع تر مشكل حل شود. حاجی میرزایی تاكید كرد: حل مقطعی مشكلات پرداخت ها را به سرعت انجام خواهیم داد اما باید بررسی نماییم كه چرا به طور مداوم این مشكل وجود دارد تا برای بودجه سال۹۹ تمهیدی انجام گیرد كه معوقات به سال های بعد كشیده نشود. وزیر آموزش و پرورش با اشاره به اصل سی قانون اساسی، اظهاركرد: طبق این اصل آموزش بلاعوض است، البته در مواردی نیاز به مشاركت داوطلبانه اولیا داریم كه شفافیت در دریافت كمك ها و هزینه ها را در دست اقدام داریم.بین آمار آموزش و پرورش و سازمان اموراستخدامی فاصله هایی وجود داردوی با اشاره به ساماندهی نیروی انسانی در آموزش و پرورش، اذعان كرد: بین آمار آموزش و پرورش و سازمان اموراستخدامی فاصله هایی وجود دارد كه از آقایان نوبخت و انصاری خواسته ام جلسه ای داشته باشیم تا به جمع بندی مشترك برسیم پس دست یابی به چشم انداز مشترك كمك می نماید تا از ظرفیت ها به خوبی استفاده نمائیم. وزیر آموزش و پرورش با اشاره به سند تحول بنیادین، اظهار نمود: سند خوب و جامعی داریم و استقرار یك نظام و یك مجموعه خیلی دشوارتر از طراحی آن است و هم اكنون در مرحله استقرار سند هستیم و باید تمام تلاش ما معطوف به اجرایی شدن آن باشد، بدین سبب راهی باید بیابیم كه چگونه می توانیم سند را اجرایی نماییم و به دنبال نقاط ثقلی باشیم كه با آنها می توان اهداف سند را پایه ریزی نماییم. حاجی میرزایی با اشاره به اینكه بهره وری بسیار مهم می باشد، اظهار داشت: متاسفانه بهره وری به درستی ادراك نشده است و در چهل سال اخیر بهره وری كل عوامل نزدیك به صفر بوده است و همواره در طول سال های اخیر ارزشی كه از یك واحد سرمایه بدست می آوردیم كاهنده بوده است و این نشان داده است در كشور سوژه بهره وری هنوز كاملا اجرایی نشده است. وی اشاره كرد: با بررسی مطالعات و پژوهش های مختلف به این نكته كلیدی دست پیدا كردم كه اصل اساسی در بهره وری تسهیم منافع است و در آموزش و پرورش بهره وری از نیروی انسانی، امكانات، تجهیزات و دارایی ها بسیار مهم می باشد. وزیر آموزش و پرورش با اشاره به اینكه در آموزش و پرورش جدید، وجه اجتماعی و اشتراكی آن بسیارمهم است، اظهار داشت: محصول آموزش و پرورش نیازمند ارتباط با تمام ذی نفعان است و اگر تعاملات و ارتباطات برقرار شود این مسیر ادامه پیدا خواهدنمود و باید بدانیم كه پیوند با صنعت، كشاورزی، سلامت، بهداشت و نهادهای حوزوی چگونه است پس برقراری پیوندها یك اصل است و هر مجموعه ای كه توانسته ارتباطات خودش را توسعه دهد، موقعیت بهتر خواهد داشت. وزیرآموزش و پرورش با اشاره به تعلیم و تربیت چندساحتی اظهار داشت: باید سطوح تعلیم و تربیت را به سطوح بالاترگسترش دهیم و در راه ساحت های سند تحول بنیادین پیش برویم پس توجه به تمام ساحت های سند تحول مهم می باشد.اجرای زیر نظام های سند تحول بنیادین جزء اولویت ها استوی با اشاره به اینكه زیر نظام های شش گانه سند تحول تصویب و ابلاغ گردیده است، اظهاركرد: اجرای زیر نظام ها جز اولویت ها است و مهمترین ركن آموزش و پرورش مدرسه است و تمام اتفاقات باید در مدرسه رخ دهد. حاجی میرزایی در ادامه افزود: منظور از مدرسه بدون دیوار، گسترش ارتباطات مدرسه با خانواده، جامعه و منطقه است كه با برنامه بوم، ظرفیتی در اختیار استان ها قرارگرفته است تا به این هدف دست پیدا نماییم. وی با اشاره به اینكه باید نقش مدرسه را توسعه دهیم، اظهار داشت: تربیت مدیر فوق العاده اهمیت دارد چونكه ركن اساسی است و ظرفیت های انسانی شامل معلم و مدیر جانشین تمام كاستی ها هستند. همین طور در سال های اخیر روسای جمهور اذعان كرده اند كه بزرگترین چالش كشور چالش مدیریت است. در مدیریت منابع انسانی، مالی و دارایی ها گرفتار مشكل هستیم كه باید رفع گردد. وزیر آموزش و پرورش اذعان كرد: برای ثبات مدیریت، شایسته گزینی باید انجام بگیرد و در این راه باید برشاخص های صلاحیت تكیه نماییم پس حداقل تغییرات را خواهم داشت مگر اینكه برایم آشكار شود و مطمئن شوم كه تغییر جدید از فرد قبلی بهتر است. وی با اشاره به نقش مهم معلمان در جامعه اظهار داشت: مجموعه مناسبات داخلی به نقش معلم لطمه رسانده است و عمیقاً اعتقاد دارم كه معلمی نقشی بی بدیل است و باید همه خلاقیت ها را به میدان بیاوریم تا این جایگاه را به صدر بنشانیم چونكه منزلت و معیشت معلمان بسیار مهم می باشد و درصدد هستیم قانون خاص برای معلمان داشته باشیم. وی اظهاركرد: همه انبیا برای عدالت تلاش نموده اند كه یكی از اركان عدالت اجتماعی عدالت آموزشی است و باید تلاش نماییم تا عدالت آموزشی را به نحو موثری توزیع نماییم.مدارس دولتی اولویت اصلی استحاجی میرزایی اشاره كرد: مدارس دولتی اولویت اصلی است كه باید برای استاندارد شدن آنها تلاش نماییم و بازسازی انگیزه ها انجام بگیرد تا رقابت صحیح و سالم صورت بگیرد و مدارس تلاش كنند ظرفیت های بهتر از خود نشان دهند تا كیفیت ها افزایش پیداكند. وزیرآموزش و پرورش اشاره كرد: درآموزش و پرورش حضور خیرین ظرفیت بسیاربالایی است كه باید از آن در جهت تحقق اهداف نظام تعلیم و تربیت استفاده نمائیم و با آنها گفت و گو نماییم تا به زمینه هایی كه نیاز اصلی است هدایت شوند. ایشان سپس افزود: تشكیل شورای آموزش و پرورش استان ها بسیار عالی است چونكه هرچقدر ایده های خوب وجود داشته باشید ظرفیت های بهتری مورد استفاده قرار می گیرد و در خواست دارم كه شورا را تبدیل به مطالبات ملی نكنید چونكه شورا ظرفیت منطقه ای است. وزیر آموزش و پرورش با اشاره به صندوق ذخیره فرهنگیان و بانك سرمایه، اظهار نمود: صندوق ذخیره فرهنگیان روال خوبی در پیش گرفته است و سود خوبی دارد اما دو اتفاق مهم باید بیفتد و از آنجایی كه ارزش بعضی از دارایی ها بالا رفته است باید سهم فرهنگیان از ارزش افزوده این دارایی ها پرداخت گردد.استفاده از دیگر ظرفیت های صندوق ذخیره فرهنگیان برای تامین مسكن فرهنگیانوی در ادامه افزود: صندوق ذخیره فرهنگیان شركت هایی داردكه در بورس هستند و باید سهام آن بین فرهنگیان توزیع شود و از دیگر ظرفیت های صندوق ذخیره فرهنگیان برای تامین مسكن فرهنگیان استفاده خواهیم كرد. حاجی میرزایی با اشاره به اینكه سه اصل صداقت، صراحت و صمیمیت را سر لوحه برنامه های خود قرار خواهم داد، اظهار داشت: اگر صراحت قربانی شود، روابط تخریب می شود و البته در عین حال صراحت باید صداقت و صمیمیت داشته باشیم. او در آخر با اشاره به اینكه هیچ انگیزه ای به جز خدمت ندارم، اشاره كرد: در سیاست گذاری ها برنامه محوری، پژوهش، مشاركت پذیری و گزارش دهی به طور منظم مدنظر است.


منبع:

1398/06/26
15:18:42
5.0 / 5
4153
این مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)

تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب
لطفا شما هم نظر دهید
= ۹ بعلاوه ۳

لینک دوستان مدیریت آموزش

تگهای مدیریت آموزش

olms.ir - حقوق مادی و معنوی سایت مدیریت آموزش محفوظ است

مدیریت آموزش

آموزش آنلاین