سرپرست وزارت آموزش و پرورش:

نهضت سوادآموزی را از دولتی به سمت غیردولتی حركت دهیم

نهضت سوادآموزی را از دولتی به سمت غیردولتی حركت دهیم

به گزارش مدیریت آموزش سرپرست وزارت آموزش و پرورش با اشاره به اینكه سند تحول دو روح افزایش كیفیت و عدالت اجتماعی دارد، اظهاركرد: سوادآموزی بزرگسالان گام مؤثری برای خروج از حلقه فقر و افزایش عدالت اجتماعی، سلامت روانی و اجتماعی است كه با سوادآموزی اتفاق می افتد.


به گزارش مدیریت آموزش به نقل از ایسنا، سید جواد حسینی در جمع معاونان ادارات كل آموزش و پرورش نهضت سوادآموزی اظهار نمود: امروز عملكرد نهضت سوادآموزی را باهم مرور نماییم كه چرا به نهضت پایبندیم و چرا بعضی معتقدند فلسفه وجودی نهضت از بین رفته است.
ایشان در ادامه اضافه كرد: به لحاظ عملكردی استمرار فعالیت نهضت سوادآموزی به دستور امام خمینی (ره) در سال ۵۸ تأسیس شد بنابراین باید پس از انجام وظایف سوادآموزی به سمت تغییر رویكرد در آموزش ها برود.
سرپرست وزارت آموزش و پرورش تصریح كرد: توسعه مفهومی پربسامد و گسترده در ادبیات نوشتاری و گفتاری است. زمانی می گفتند توسعه منابع محور است، زمانی آنرا اقتصادمحور می دانستند و بعد توسعه را تكنولوژی بنیان مطرح نمودند اما امروز تجربه جهانی توسعه را انسان محور می داند، چونكه انسان هم عامل توسعه و هم هدف توسعه است.
سرپرست وزارت آموزش و پرورش اذعان كرد: از سال ۱۹۵۰ این سؤال عنوان شد كه چرا در بعضی كشورها توسعه تحقق و در بعضی كشورها هنوز توسعه تحقق پیدا نكرده است و برخی در توسعه فزایندگی و برخی كاهندگی دارند.
حسینی در ادامه افزود: در دهه۵۰ میلادی علت توسعه نیافتگی را كمبود انباشت سرمایه می دانستند و در دهه ۶۰ الگوی توسعه تغییر پیدا كرد و گفته شد كه كنترل جمعیت علت توسعه است اما پس از انقلاب سبز گفته شد در كشاورزی سنتی بهره وری رخ نمی دهد و باید در این عرصه تغییرات و توسعه بهره ورانه صورت گیرد.
سرپرست وزارت آموزش و پرورش بابیان اینكه كمتر از یك دهه بعد و در دهه ۷۰ میلادی سرمایه گذاری حداقلی در كالاهای مصرفی عنوان شد، اظهار داشت: تا اواخر دهه ۷۰ چهار الگو برای توسعه وجود داشت و در دهه ۸۰ نهضت بازگشت به خویشتن را مطرح نمودند كه كشورها از ظرفیت بالقوه خود و از توانمندی انسان ها استفاده نمی كنند و الگوی توسعه انسان محور عنوان شد.
وی تصریح كرد: امروز در جوامع، سازمان ها و نهادها می گویند؛ اگر سازمانی بهترین تجهیزات و اعتبارات را داشت تا انسان بارور، فكور و خلاق نداشته باشید و منابع به سرمایه تبدیل نشود، توسعه اتفاق نخواهد افتاد.
حسینی با اشاره به نظریه پیچ هرز توسعه نیافتگی، اظهار نمود: برای فرار از این پیچ باید دنده ایجاد كرد تا حركت صورت گیرد و آن دنده انسان و منابع انسانی است بنابراین زمانی كه انسان به سرمایه انسانی تبدیل شد، توسعه اتفاق خواهد افتاد.
وی با اشاره به اینكه در قرن بیستم و در اوج پیشرفت آمریكا؛ مقاله ای مهم با عنوان «ملت درخطر» منتشر گردید كه می اظهار داشت: تعدادی كشور خزنده و آرام بیشترین سرمایه گذاری در آموزش را می كنند اما در آمریكا به دنبال سرمایه گذاری در منابع و جنگ هستیم و اگر غفلت نماییم از آموزش و توسعه دور می شویم.
سرپرست وزارت آموزش و پرورش خاطرنشان كرد: منابع انسانی فقط آموزش های رسمی نیست بلكه آموزش مستمر و مادم العمر بزرگسالان است و نهضت سوادآموزی چنین آموزشی را نشانه گرفته است و در هر مقطعی كه به دنبال تولید و تبدیل منابع به سرمایه انسانی باشیم، این مورد تعطیل بردار نیست.
خانواده باسواد، سرمایه فرهنگی ایجاد می كند
وی بابیان اینكه سوادآموزی بزرگسالان بهره وری و كارآمدی را دنبال می كند، اظهار داشت: خانواده باسواد، سرمایه فرهنگی بوجود می آورد چونكه در فرزندان هم تأثیر می گذارد.
سرپرست وزارت آموزش و پرورش با اشاره به اینكه یكی از علل عقب ماندگی الگوهای زبانی است، اظهار نمود: الگوی زبانی باید با برنامه درسی تطبیق پیدا كند و وقتی خانواده ای باسواد شد الگوی زبانی اش تغییر می كند و در عملكرد تحصیلی فرزندانش تأثیر می گذارد.
وی با اشاره به اینكه سند تحول دو روح افزایش كیفیت و افزایش عدالت اجتماعی دارد، اظهار نمود: سوادآموزی بزرگسالان گام مؤثری برای خروج از حلقه فقر و افزایش عدالت اجتماعی، سلامت روانی و اجتماعی است كه با سوادآموزی اتفاق می افتد.
باوجود دنیای مجازی نمی دانیم با فرزندانمان بعنوان شهروندان این فضا، چگونه رفتار كنیم
حسینی بابیان اینكه امروز به سواد سیاسی، امنیتی، زیست محیطی، فناوری و رسانه ای نیازمندیم، اظهار داشت: باوجود دنیای مجازی و تردد امواج نمی دانیم با فرزندانمان بعنوان شهروندان این فضا هستند، چگونه رفتار نماییم.
به گزارش معاونت روابط عمومی و اطلاع رسانی آموزش و پرورش، حسینی در ادامه با قدردانی از زحمات و تلاش همكاران در نهضت سوادآموزی، افزود: نرخ باسوادی در شهرها و روستاها افزایش و تفاوت نرخ باسوادی دختران و پسران كاهش پیدا كرده است.
سرپرست وزارت آموزش و پرورش در ادامه اضافه كرد: درسال ۹۷ بیشتر از ۴۳۱ هزار نفر بی سواد و كم سواد تحت پوشش قرار گرفتند و باید تا سال ۱۴۰۱باسوادی سالی ۶۰۰ هزار نفر را هدف گذاری نماییم كه در فرآیند سوادآموزی قرار گیرند.
وی اظهار داشت: برای سوادآموزی نگاه به جمعیت هدف مهم می باشد و با آموزش به افراد در مناطق محروم، عشایری، كودكان، نوجوان و جوانان در گروه سنی ۱۰ تا ۱۹ساله، خانواده ها، سربازان، زندانیان و... به سمت جمعیت هدف برویم و تغییر رویكرد به سمت جمعیت هدف در دسترس تر است.
حسینی با اشاره به برنامه حلقه های كتاب و كتاب خوانی در سازمان نهضت سوادآموزی، اظهار نمود: این برنامه علاوه بر سواد و افزایش سرمایه اجتماعی، همبستگی و گفتگو درون خانواده را زیاد می كند چونكه امروز ما باهم هستیم اما بی همیم و نسل كلیك هستیم به صورتی كه تجمعات انسانی به خطر افتاده است.
وی اذعان كرد: افزایش مراكز یاددهی یادگیری سبب می شود تا مشاركت، مهارت و سواد مسئله محور افزایش یابد.
حسینی خاطرنشان كرد: فردی را به گردونه سواد برمی گردانید و بعد از دوره سوادآموزی منابع محتوایی برای این نسل كم داریم و در نتیجه از سوادش بهره نگرفته است و مجدد به حلقه بی سوادی برمی گردد بنابراین باید محتوای متناسب با گروه سنی در دستور كار داشته باشیم.
سرپرست وزارت آموزش و پرورش بابیان اینكه همیشه به دنبال جشن ریشه كنی بی سوادی هستیم، اظهار داشت: انسداد مبادی بی سوادی مهم است؛ امروز مدرسه برای سوادآموزی كم نداریم و باید در شناسایی و متقاعدسازی خانواده ها تلاش نماییم و بعد از ورود افراد كاری نماییم كه ترك تحصیل نكنند.
حسینی اضافه كرد: استفاده از فضای مجازی بسیار مهم می باشد و شبكه تعاملی سینا تی وی قابلیت پوشش دورترین مناطق كشور را دارد و از آن باید استفاده نماییم. در این راه از فناوری های دیگر همچون موبایل و تبلت استفاده نماییم بنابراین در این راستا نخستین تفاهم نامه را با وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات منقعدكردیم تا در طول برنامه ششم مدارس هوشمند شوند.
سرپرست وزارت آموزش و پرورش تاكید كرد: دانش آموزان، مدارس، مناطق و استان های لازم التوجه در بودجه ریزی با رویكرد عدالت ترجیحی مورد توجه ویژه قرار خواهند گرفت.
مباحث آماری نهضت سوادآموزی باید مورد راستی آزمایی جدی قرار گیرد
حسینی بابیان اینكه امروز مباحث آماری نهضت سوادآموزی باید مورد راستی آزمایی جدی قرار گیرد، اظهار داشت: باید امكانات و تجهیزات وضعیت موجود را بشناسیم، وضع مطلوب را ترسیم و در گام بعدی ابزار رسیدن به وضع مطلوب را پیشبینی نماییم.
وی خاطرنشان كرد: نهضت سوادآموزی را از ساختار دولتی به سمت ساختار مردمی و غیردولتی حركت دهیم.
سرپرست وزارت آموزش و پرورش با اشاره به اینكه دولت ها به دولت خدمتگزار تبدیل گشته اند، اظهار داشت: ساختار دولت كه بزرگ شد، كم كم به این نتیجه رسید كه بزرگ شدن خدمت رسانی را كم كرده است بنابراین كوچك سازی رخ داد چونكه خرد جمعی بشری می گوید مردم را با مشاركت دادن می توان بزرگ كرد و هرچه تشكیلات برای آنها بسازیم بزرگ تر می شوند.
ایشان در ادامه افزود: در نهضت سوادآموزی همین كاررا با استفاده از ظرفیت های درون و بیرون سازمانی بخصوص ظرفیت های مدرسه انجام بدهیم.

منبع:

1398/05/11
16:15:59
5.0 / 5
4438
این مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)

تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب
لطفا شما هم نظر دهید
= ۴ بعلاوه ۳

لینک دوستان مدیریت آموزش

تگهای مدیریت آموزش

olms.ir - حقوق مادی و معنوی سایت مدیریت آموزش محفوظ است

مدیریت آموزش

آموزش آنلاین